Hopp til innhold

Fagstoff

Dyreriket

Dyreriket er det største riket målt i antall arter. Nesten 75 prosent av alle beskrevne arter tilhører dyrene. Av dem er omtrent 75 prosent insekter, og stadig oppdager vi nye arter.
Trediagram bygd opp av ellipser med bilder av ulike organismer. Diagrammet er delt i to fargede felt: Det grønne inneholder prokaryoter (bakterier og erkebakterier), og det blå inneholder eukaryoter (planteriket, dyreriket, soppriket, urdyrriket, slimriket, det gule riket). Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dyrene er heterotrofe – de får energi fra andre organismer

Bjørn spiser laks i ei elv. Foto.

Dyrene er i likhet med plantene flercellede . Den største forskjellen mellom dyr og planter er måten de skaffer seg næring på. Dyrene mangler i cellene og kan dermed ikke lage energirike forbindelser selv, slik plantene gjør ved fotosyntese.

Dyrene tar opp næring ved å bryte ned kjemiske forbindelser fra levende eller døde organismer som de spiser. De kalles derfor organismer. Blant de heterotrofe organismene er det stor variasjon i hvordan de tar opp næringen.

Dyrene har kompleks oppbygging og spesialiserte celler

Dyrene er spesielle i den forstand at de har forskjellige typer av spesialiserte celler og sammensatte kroppsstrukturer. Kompleksiteten hos dyrene øker fra å bestå av spesialiserte celler til å ha vev, organer og organsystemer.

Hvit svamp. Foto.

Svampene er de dyrene som er enklest bygd opp. De har ikke utviklet vev og organer, men har spesialiserte celler som utfører ulike oppgaver. Nesledyrene regnes som den første rekken som utviklet vev, mens flatormene mest sannsynlig var de første organismene som utviklet spesielle organer. På det neste nivået finner vi blant annet oss selv. På dette komplekse nivået jobber flere organer sammen i såkalte organsystemer som utfører bestemte oppgaver (for eksempel nervesystemet og fordøyelsessystemet).

Inndelingen innenfor dyreriket

Det råder en del uenighet om klassifiseringen innenfor dyreriket, både på høyere og lavere systematiske nivåer (alt fra antall riker til den finere inndelingen av de enkelte slektene).

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Baglo.
Sist faglig oppdatert 23.04.2021

Læringsressurser

Systematikk