Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Refleksjonsoppgaver om celleregulering

Disse oppgavene om celleregulering krever i stor grad at du tenker helhetlig og reflekterer. I noen oppgaver har du bruk for kunnskap fra flere deler av læreplanen, og du kan ha nytte av informasjon fra flere kilder.
Løkceller i tre faser: normal – plasmolysering – svelling ved forsøk på reversering av plasmolyse. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

 1. Hvilke egenskaper har cellemembranen som gjør det mulig å kontrollere all transport inn og ut av cella?

 2. Hva ville skjedd med transporten av stoffer gjennom cellemembranen hvis den kun hadde vært bygd opp av

  1. fettløselige molekyler

  2. vannløselige molekyler

Oppgave 2

Gi eksempler på hvordan ulike konsentrasjoner av stoffer i cytoplasmaet og ekstracellulært miljø påvirker transporten inn og ut av cella hos planter og dyr.

Oppgave 3

Fargelagt digital illustrasjon av en cellekjerne med celleorganeller. Illustrasjon.

Celler trenger glukose for å produsere energi.

 1. Hvordan transporteres glukose inn i celler?

 2. Hvilken rolle spiller hormoner når det gjelder opptak av glukose i cellene?

 3. Hvordan kan hormoner påvirke transporten gjennom cellemembranen?

 4. Hva skjer hvis en person mangler hormoner som påvirker opptak av glukose?

Oppgave 4

Hvis man drikker alkohol en kveld, kan man oppleve å være tørst når man våkner neste dag.

 1. Hvorfor blir man tørst etter å ha drukket alkohol?

 2. Hvordan virker alkohol på celleregulering og homeostase i cellene?

Oppgave 5

Gi eksempler på sykdommer som skyldes at cellereguleringa går galt. Forklar hva som skjer.

Oppgave 6

Fem laks som svømmer mot venstre i vannet rett over en steindekt bunn. Foto.

Lakseyngel klekkes og lever den første tida i elver med ferskvann der saltinnholdet i vannet er lavere enn i kroppen. Når yngelen har blitt 11–12 cm, forlater den elva som smolt og vandrer ut i havet der saltinnholdet i vannet er langt høyere enn i kroppen. Etter noen år kommer den voksne laksen tilbake til elva for å gyte.

Hvordan klarer fisken å holde et konstant miljø i cellene når saltinnholdet i vannet som strømmer gjennom gjellene, varierer så mye? Forklar hva som skjer i de to miljøene.

Oppgave 7

Planter kan dø hvis du gjødsler for kraftig. Forklar hva som skjer.

Oppgave 8

Synapse med reseptorer og stoffer i flere farger. Illustrasjon.

Når en nerveimpuls overføres fra ei nervecelle til ei annen, spiller nevrotransmittere (signalstoff) en viktig rolle. Disse sørger for at proteinkanaler åpner seg og slipper inn Na+-ioner slik at nervesignalet føres videre. Straks dette har skjedd, blir signalstoffene brutt ned eller tatt opp igjen i cella som sendte dem ut.

Enkelte narkotiske stoffer virker slik at de hemmer nedbryting eller reabsorpsjon av signalstoffene. Forklar hva som skjer da.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 01.02.2023

Læringsressurser

Celleregulering