Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Celler i ulike miljøer

Celleregulering handler om prosessene som skjer i samspillet mellom cellene og omgivelsene deres. I dette forsøket skal du undersøke hvordan blodceller og planteceller oppfører seg i ulike miljøer.
Vanndråper på en cellemembran. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

I dette forsøket skal du undersøke hvordan planteceller og blodceller oppfører seg i ulike miljøer, og bli kjent med passiv transport gjennom cellemembranen.

Sikkerhet når vi gjør forsøk med blod
 • Elevene skal sitte alene og bare jobbe med egne blodprøver.

 • Bruk sterile blodlansetter eller blodstikkere til engangsbruk.

 • Læreren samler inn glass og stikkredskaper og forsegler dem i støtsikre merkede bokser, som deretter kan leveres på apotek eller til andre institusjoner som håndterer avfall på en forsvarlig måte.

 • Sett plaster på stikket for å hindre blodsøl.

 • Blodsøl skal desinfiseres. Vær obs på at det ikke er alle desinfeksjonsmidler som dreper virus. Godkjente desinfeksjonsmiddel er for eksempel Kloricid eller 70 % etanol (denaturert sprit), som dreper virus når blodsølet vaskes bort mekanisk.

Del 1: Undersøk blodceller i ulike miljøer

Dekkglass senkes mot bloddråpe og fysiologisk saltvann på objektglasset. Foto.
Rødgule celler som ser ut som baller med lite luft og trykt flate på midten. Foto.
 1. Stikk et hull på siden av en finger, og klem ut en bloddråpe.
 2. Lag et mikroskopipreparat ved å plassere bloddråpen på et objektglass, og stryk den utover med et annet objektglass. Bloddråpen bør være så tynn som mulig. Legg over dekkglass.
 3. Se på preparatet under mikroskop med lav forstørrelse. Øk deretter forstørrelsen når du har fått et skarpt bilde. Ta gjerne bilder med mobiltelefonen gjennom okularet.

  1. Hva ser du?
  2. Kan du se forskjellen på røde og hvite blodceller?
  3. Hvilken form har de røde blodcellene?
 4. Lag hypoteser for hva du tror vil skje med blodcellene når du endrer det ytre miljøet deres ved å tilføre mettet saltløsning, rent vann eller fysiologisk saltvann.
 5. Mettet salt-løsning: Tilsett noen dråper mettet salt-løsning ved kanten av dekkglasset. Bruk eventuelt filterpapir for å trekke saltløsningen inn i preparatet. Observer hva som skjer.

 6. Rent vann: Lag et nytt mikroskopipreparat, og tilsett rent vann ved kanten av dekkglasset. Observer hva som skjer.

 7. Fysiologisk saltvann: Lag et tredje mikroskopipreparat, og tilsett fysiologisk saltvann ved kanten av dekkglasset. Observer hva som skjer.

  1. Hva skjer med blodcellene i de ulike miljøene?

  2. Hvilket av miljøene illustrerer kroppen?

Del 2: Undersøk planteceller i ulike miljø

Et lag med rød hud rives av en rødløk. Foto.
Objektglass og filterpapir som trekker løsning under dekkglasset. Foto.
Mikroskoppreparat og snitt av rødløk.
 1. Snitt med en skalpell (cirka 1 cm x 1 cm) på innsiden av et løkskjell. Bruk pinsett til å løsne løkhuden. Dersom løkbiten er så tynn at den er nærmest gjennomsiktig, har du gjort rett.

 2. Lag et mikroskoppreparat ved å plassere den røde huden på av løkskjellet på et objektglass. Løkhuden bør være mindre enn objektglasset. Legg forsiktig på et dekkglass uten å trykke det på.

 3. Se på preparatet under mikroskop med lav forstørrelse. Øk deretter forstørrelsen når du har fått et skarpt bilde. Ta gjerne bilder med mobiltelefonen gjennom okularet.

  1. Hva ser du?

  2. Kan du finne celleveggen, cellekjernen og vakuolen?

  3. Hvilken form har løkcellene?

 4. Lag hypoteser for hva du tror vil skje med løkcellene når du endrer deres ytre miljø ved å tilføre mettet saltløsning, rent vann eller fysiologisk saltvann.

 5. Mettet salt-løsning: Tilsett noen dråper mettet salt-løsning ved kanten av dekkglasset. Bruk eventuelt filterpapir for å trekke saltløsningen inn i preparatet. Observer hva som skjer.

 6. Rent vann: Lag et nytt mikroskopipreparat, og tilsett rent vann ved kanten av dekkglasset. Observer hva som skjer.

 7. Fysiologisk saltvann: Lag et tredje mikroskopipreparat, og tilsett fysiologisk saltvann ved kanten av dekkglasset. Observer hva som skjer.

  1. Hva skjer med løkcellene i de ulike miljøene?

  2. Kan du snu (reversere) prosessen som skjer?

  3. Hvilket av miljøene illustrerer en normal plante?

  4. Hvilke abiotiske faktorer kan påvirke vannbalansen i en plante?

Resultater og spørsmål

Notater, bilder og tegninger er nyttig dokumentasjon.

 1. Hvilken type passiv transport har du observert i dette forsøket? Forklar denne typen transport.
 2. Stemte hypotesene dine? Forklar hva som skjer når du

  1. tilsetter mettet salt-løsning

  2. tilsetter rent vann

  3. tilsetter fysiologisk saltvann

 3. Forklar begrepene: hypo-osmotisk, iso-osmotisk og hyper-osmotisk.

 4. Sett sammen en bildeserie som viser hva som skjer med de to celletypene i de tre ulike miljøene. Skriv en forklarende tekst til hvert av bildene.

 5. Forklar likheter og forskjeller mellom dyre- og planteceller ut fra det du har observert.

 6. Hva betyr plasmolyse?

 7. Hvilken fysiologisk betydning har vannbalansen for

  1. encellede organismer som for eksempel tøffeldyr?

  2. flercellede organismer som dyr og planter?

Relatert innhold

Passiv transport av vann kalles osmose. Osmose sørger for at cellene kan regulere vannbalansen uten at det kreves bruk av energi.

Planter, dyr og sopp er, sammen med noen flere organismer, bygd opp av eukaryote celler og har dermed mange fellestrekk i oppbygning og indre struktur.

CC BY-SASkrevet av Skolelaboratoriet for biologi, UiO, Kristin Bøhle og Camilla Øvstebø .
Sist faglig oppdatert 26.05.2021

Læringsressurser

Celleregulering