Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Eggsperiment

I dette forsøket skal du undersøke passiv transport gjennom cellemembraner ved å studere en stor celle, nemlig et egg.
Egg i eggekartong. På det ene egget er det tegnet et smilefjes. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

Hensikten med forsøket er å jobbe utforskende for å lære om passiv transport av stoffer gjennom en semipermeabel membran.

Forberedelser

 1. Legg eggene i hvert sitt begerglass.

 2. Hell over eddik slik at det dekker eggene.

 3. Observer eggene i noen minutter, og noter hva du ser.

 4. La eggene ligge i eddik i cirka et døgn. Eddiken vil løse opp eggeskallet, og cellemembranen blir den beskyttende yttergrensen som avgrenser cellen fra omgivelsene.

La elevene velge en løsning (C nedenfor) som de ønsker å teste ut. Elevene må begrunne valget sitt.

Framgangsmåte

 1. Observer eggene, og noter hva du ser. Hvis du er veldig forsiktig, kan du løfte et av eggene opp mot en lyskilde. Hva ser du?

 2. Hell ut eddiken fra begerglassene. Ta ut eggene med en spiseskje, og skyll dem i vann. Pass på at du ikke ødelegger cellemembranen på eggene.

 3. Vei eggene, og noter ned massen.

 4. Legg eggene tilbake i hvert sitt begerglass. Merk begerglassene, og hell følgende nye løsninger over hvert av de tre eggene til de er helt dekket av løsningen:

  • A – vann

  • B – flytende honning

  • C – valgfri løsning

 5. Lag tre hypoteser som beskriver hva du tror vil skje med eggene i hver av de tre løsningene (A, B og C).

 6. Du kan registrere endringer allerede etter kort tid, men forskjellene blir tydeligere hvis du venter en dag eller to med å registrere resultatene.

 7. Noter synlige endringer.

 8. Hell forsiktig ut de ulike løsningene fra begerglassene. Ta ut eggene med en spiseskje, og skyll dem i vann. Nå er det enda viktigere å passe på at du ikke ødelegger cellemembranen på eggene.

 9. Vei eggene. Regn ut eventuelle endringer i gram og prosent.

Løsning

Masse før (gram)

Masse etter (gram)

Endring i masse

Vann

Flytende honning

Valgfri løsning

Resultater og spørsmål

 1. Bruk det du har observert i forsøket, til å forklare hva som menes med en selektiv permeabel membran.

 2. Forklar resultatene dine og hva som skjedde i hvert av de tre scenarioene: A, B og C.

 3. Stemte hypotesene dine? Begrunn svaret.

 4. Hvilke feilkilder kan ha påvirket resultatene dine?

 5. Tegn og forklar passiv transport ved osmose.

 6. Kan du tenke ut et forsøk som kan få eggene til å gå tilbake til sin normale tilstand?

 7. Sammenlign et egg og en dyrecelle. Hvilke forskjeller og likheter finner du? Vurder hvor godt et egg fungerer som modell i dette forsøket.

 8. Kan du gi noen fysiologiske eksempler som tilsvarer hvert av de tre scenarioene i forsøket?

 9. Du har kanskje selv, eller hørt om andre som har, vært innlagt på sykehus og fått intravenøs væske (IV-drypp)? Finn ut hva intravenøs væske inneholder, og i hvilke situasjoner man gir det til pasienter.

Nysgjerrigper

Hvilken reaksjon skjer mellom eddiken og eggeskallet som gjør at eggeskallet løses opp?

Relatert innhold

Passiv transport av vann kalles osmose. Osmose sørger for at cellene kan regulere vannbalansen uten at det kreves bruk av energi.

Konsentrasjonsforskjell mellom innsiden og utsiden av en membran gjør at noen stoffer kan bevege seg passivt gjennom membranen. Dette kalles diffusjon.

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 31.08.2021

Læringsressurser

Celleregulering