Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Passiv transport

I dette forsøket skal du undersøke passiv transport gjennom cellemembraner ved å bruke dialyseslanger som modell for en cellemembran.
I tre skåler med blank væske merket A, B og C er det lagt avklipte snabber av en tynn plastslange, som er knytt som pølser og fylt med vann. I skål A er slangen full og blank. I skål B er slangen full, men væska i den er blitt svart. I skål C har vannet trukket ut av slangen, som flyter som et tomt skinn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

Hensikten med forsøket er å bli kjent med passiv transport av stoffer gjennom en halvgjennomtrengelig membran og å forstå hvilken retning transporten går. Du skal også få erfaring med egenbevegelsen til partikler, diffusjon og osmose.

Tillaging av løsninger

Stivelsesløsning

 • 100 mL vann

 • 1 gram potetmel

Konsentrert sukkerløsning

 • 240 mL vann

 • 400 gram sukker

Konsentrert saltløsning

 • 200 mL vann

 • 100 gram bordsalt (NaCl)

Tilsett vann og stoffet du ønsker å løse, i en kjele. Kok opp under omrøring. Så fort løsningen koker, senker du temperaturen på kokeplata og rører til alt stoffet er løst. Kjøl ned til romtemperatur.

NB! Stivelsesløsningen er lite holdbar og bør lages dagen før forsøket. De andre løsningene kan oppbevares i kjøleskap.

Framgangsmåte

Tre avklipte biter av en tynn plastslange ligger på et bord. To av dem er tomme og knytt i den ene enden, mens den tredje er knytt i begge ender og fylt med en gjennomsiktig væske slik at den likner en pølse. Foto.
 1. Klipp tre remser, hver på cirka 15 cm, av dialyseslangen.
 2. Fukt dem i vann (gjerne rennende). Knytt igjen den ene enden og åpne den andre.
 3. Gjør klar tre kar med følgende løsninger:

  • A – rent vann
  • B – vann og jodløsning
  • C – saltvann
 4. Fyll de tre «pølsene» A, B og C med ulike løsninger, som beskrevet under. Bruk gjerne trakt. Blir det søl av sukker- eller stivelsesløsning utenpå pølsene, må du skylle det vekk før du legger dem i karene.

  • Pølse A, som skal i kar A, skal være halvfull med konsentrert sukkerløsning. Knytt igjen, vei pølsa, og legg den i karet med vann.

  • Pølse B, som skal i kar B, fylles med stivelsesløsning. Mengden spiller ingen rolle. Knytt igjen, og legg pølsa i karet med vann og jodløsning.

  • Pølse C, som skal i kar C, fylles så full som mulig med rent vann. Knytt igjen, og vei pølsa før du legger den i kar C med konsentrert saltløsning.

 5. Lag tre hypoteser for hva du tror vil skje med pølsene i hver av de tre løsningene A, B og C.

  I tre små kar med vann er det lagt «pølser» av dialyseslanger fylt med væske. I kar A er både væska og pølsa helt blanke. I kar B er det to pølser. Væska i karet er gul, og pølsene er blå. Den ene pølsa er full, mens den andre er et tomt skinn. I skål C er det blank væske og en blank, full dialysepølse. Foto.
  Åpne bilde i et nytt vindu
 6. En gjennomsiktig bit av en plastslange er knytt som en pølse og fylt med vann og lagt på en liten vekt. Vekta viser 31,59 gram. Foto.

  Du kan registrere endringer allerede etter kort tid, men forskjellene blir tydeligere hvis du venter en dag eller to med å registrere resultatene.

  • Vei pølse A og C. Regn ut eventuelle endringer i gram og prosent.
  • Noter synlige endringer.

Dokumentasjon og videre arbeid

 1. Forklar hva som menes med partiklenes egenbevegelse.

 2. Forklar passiv transport ved

  1. osmose

  2. diffusjon

 3. Hvorfor sier vi at transporten som foregår ved osmose og diffusjon, er passiv?

 4. Stemte hypotesene dine? Begrunn svaret ditt.

 5. Forklar resultatene dine og hva som skjedde i hver av de tre scenarioene: A, B og C. Kan du gi noen fysiologiske eksempler som tilsvarer hvert av de tre scenarioene i forsøket?

 6. Hvilke feilkilder kan ha påvirket resultatene?

 7. Hvorfor er celler avhengige av vannbalanse?

Relatert innhold

Passiv transport av vann kalles osmose. Osmose sørger for at cellene kan regulere vannbalansen uten at det kreves bruk av energi.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle og Camilla Øvstebø .
Sist faglig oppdatert 20.05.2021

Læringsressurser

Celleregulering