Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Celleånding – e-forlesning

I denne e-forelesningen lærer du om celleånding. Dette er kjemiske reaksjoner som foregår i cellene og frigjør energi fra næringsstoffene. Mye av den frigjorte energien blir deretter lagret i små molekyler som kalles ATP. ATP transporteres og brukes i cellene til energikrevende prosesser.

Sist faglig oppdatert 15.06.2021
Skrevet av Øyvind Bønes og Camilla Øvstebø

Læringsressurser

Oppbygning og indre struktur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter