Hopp til innhold

Oppgave

Oppsummeringsoppgaver – «oppbygning og indre struktur»

Disse interaktive oppgavene om cellens oppbygning og indre struktur tar deg gjennom grunnleggende begreper. Oppgavene egner seg godt til å finne ut hva du har lært og forstått.

Oppgave 1) Letekryss om celler

Oppgave 2) Plasser riktig navn på organellene i cellen

Oppgave 3) Flervalgsoppgaver om celler

Oppgave 4) Cellekjerne, cytoplasma og cytoskjelett

Oppgave 5) Ribosomer

Oppgave 6) Proteinsyntesen

Oppgave 7) Begreper i proteinsyntesen

Oppgave 8) ER og golgiapparatet

Oppgave 9) Mitokondrier

Oppgave 10) Vakuoler og andre vesikler

Hva er rett og galt om vakuoler og vesikler?

Oppgave 11) Plastider

Oppgave 12) Strukturer inni og utenfor cellen

Oppgave 13) Endosymbioseteorien

Sist faglig oppdatert 07.06.2021
Skrevet av Kristin Bøhle og Thomas Bedin

Læringsressurser

Oppbygning og indre struktur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter