Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Microscopya

I Microscopya reiser du rundt i ei celle og utforsker de ulike delene den består av. Det viser seg at cella ikke fungerer som den skal. Klarer du å få den i gang igjen?
Ei jente står på en trådlignende struktur og ser at lignende struktur bygges opp av mindre byggesteiner. Illustrasjon.

Om spillet

I Microscopya reiser du rundt i ei celle og utforsker prosesser som bidrar til energiproduksjon. Underveis får du utfordringer som du må løse, for det viser seg at cella ikke fungerer som den skal. Klarer du å få cella i gang igjen?

Gjennom dette spillet lærer du

 • hvordan ulike organeller i cellene virker hver for seg, og hvordan de virker sammen for å produsere energi

 • hvordan modeller kan brukes for å representere virkelige prosesser

Før du spiller, kan det være fint å ha jobbet med oppbygningen til ei dyrecelle og å ha noe kjennskap til prosesser i cellene.

Slik spiller du Microscopya

 • Beveg deg rundt ved å trykke på skjermen eller ved å bruke mus eller pekeplate.

 • Det tar 30 minutter å spille spillet. Underveis skal du innom ulike steder i cella, hvor du må løse oppgaver.

Spill Microscopya

Du kan spille Microscopya i nettleseren eller på mobilen.

Spillet Microscopya

Spillet er på engelsk, men alle faguttrykkene er nesten de samme som på norsk.

Etter å ha spilt

Jobb med begreper og prosesser

 1. Lag ei liste over sentrale fagbegreper i spillet. Skriv forklaringer til begrepene.

 2. Hvilke ulike prosesser måtte du "reparere" for å få cella til å fungere igjen?

 3. Velg en prosess som du beskriver i detalj. Hvilken rolle spiller denne prosessen i cella?

 4. Skriv en gjenfortelling av det du opplevde i spillet. Bruk relevante faguttrykk.

 5. Bruk gjenfortellingen til å lage en kort film som tar for seg hendelsesforløpet i spillet. Bruk skjermbilder og legg på fortellerstemme med utgangspunkt i gjenfortellingen din.

Bruk av modeller

 1. På hvilken måte bruker spillet modeller?

 2. Velg modellen som blir brukt i en av disse prosessene:

 • mikrotubuli

 • mitokondrium

 • elektrontransportkjeden

 • compleks I

 • compleks III

 • compleks IV

 • ATP-syntase

 • motorprotein

Pek på fordeler og ulemper ved denne modellen.

Hva skjer videre?

Tenk dere at dere er spillutviklere og skal bygge videre på dette spillet. Hva skjer videre? Hvilke prosesser ville dere tatt med? Hvordan kunne disse prosessene blitt framstilt ved hjelp av modeller i spillet?

Relatert innhold

Mitokondriene er cellenes energikraftverk. Ved bruk av oksygen produserer de energi (ATP) fra næringsstoffene organismen spiser.

Det indre hulrommet i cellen er fylt med organeller, et nettverk av proteinfibre og en geléaktig væske som kalles cytosol.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 01.09.2022

Læringsressurser

Oppbygning og indre struktur