Hopp til innhold

Fagstoff

Sammendrag – cellens oppbygning og indre struktur

Dette sammendraget gir deg oversikt over det viktigste fagstoffet i introduksjonsemnet om celler: oppbygning og indre struktur.
Prokaryote celler (bakterier) har ingen cellekjerne eller andre organeller med membraner rundt. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Celler

Cellen er den grunnleggende enheten for alt liv. Alle levende organismer består av én eller flere celler.

 • Encellede organismer består av bare én celle.

 • Flercellede organismer er komplekse organismer som består av mange ulike celletyper. Cellene samarbeider med hverandre og er organisert i vev og organer.

Fra prokaryote til eukaryote organismer

Lenge var prokaryote celler den eneste formen for liv på jorda. Etter millioner av år utviklet de seg til mer komplekse celler: de eukaryote cellene. I dag består alt levende liv av et samspill mellom prokaryote og eukaryote celler.

Utviklingen av eukaryote celler med mitokondrier og kloroplaster fra enkle prokaryote celler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
 • Prokaryote organismer består av små, enkle celler med få indre strukturer og ingen cellekjerne. Alle prokaryote organismer er encellede og omfatter organismegruppene bakterier og erkebakterier.

 • Eukaryote organismer består av komplekse celler med flere indre cellestrukturer, organeller og en avgrenset cellekjerne. De kan være encellede eller flercellede, og de omfatter organismegruppene dyr, planter, sopp og de tre små rikene.

Fellestrekk ved alle celler

Til tross for stor variasjon har alle celler noen fellestrekk i oppbygning. Disse danner grunnlaget for cellens funksjon:

 • Alle cellene stammer fra den første cellen, den såkalte urcellen.

 • De har en cellemembran som danner en avgrensning mellom cellens indre og omgivelsene.

 • De har arvemateriale som inneholder cellens genetiske kode.

 • De tar opp næring fra omgivelsene, driver metabolisme, slipper ut avfallsstoffer og lager egne proteiner.

 • De kan kommunisere med omgivelsene sine.

 • De har evnen til å reprodusere seg ved celledeling.

 • De har ei bestemt levetid før de gjennomgår en kontrollert celledød.

Eukaryote celler – oppbygning og struktur

Både dyr og planter består av eukaryote celler, men dyreceller og planteceller har noen karakteristiske forskjeller i oppbygning og indre struktur som gjør at vi skiller mellom de to hovedtypene.

Dyreceller har lysosomer, sentrioler, ekstracellulær matriks, glykokalyks, cilier og flageller, noe som ikke finnes i planteceller.

Planteceller har cellevegg, store vakuoler, kloroplaster og plasmodesmata, noe som ikke finnes i dyreceller.

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 03.09.2021

Læringsressurser

Oppbygning og indre struktur