Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Øvingsoppgaver – cellenes oppbygning og indre struktur

Her finner du varierte oppgaver om oppbygningen og funksjonen til ulike strukturer i en celle. Oppgavene gir deg god trening i nye begreper og en fin oversikt over emnet.
Tredimensjonal modell av dyrecelle med organeller. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

 1. Hva er hovedforskjellene mellom prokaryote og eukaryote organismer?

 2. Forklar utviklingen fra prokaryote til eukaryote organismer.

Oppgave 2

 1. Hva er en celle?

 2. Forklar begrepet organell, og lag ei liste over alle strukturene og organellene som en eukaryot celle består av.

 3. Tegn en dyrecelle, og sett navn på alle delene.

 4. Forklar hovedforskjellene mellom en plantecelle og en dyrecelle.

Oppgave 3

Forklar oppbygningen og hovedoppgavene til

 • cellemembranen

 • cellekjernen

 • mitokondriene

 • endoplasmatisk retikulum

 • golgiapparatet

 • vakuoler og andre vesikler

Oppgave 4

Hvilken organell er det begrepene nedenfor beskriver? Forklar hva som menes med disse begrepene:

kontrollsenter – DNA-ets oppholdssted – proteinfabrikk – pakkesentral – kraftstasjon – renholder – reisverk

Oppgave 5

Tegn og forklar proteinsyntesen steg for steg ved å bruke disse begrepene:

cellekjerne – kjernemembran – DNA – ribosomer – mRNA – tRNA – rRNA – aminosyrer – proteiner – cytosol

Oppgave 6

Alle celler trenger energi. Hvordan foregår energiproduksjonen i de to ulike typene eukaryote celler?

Oppgave 7

 1. Hva er den viktigste oppgaven til kloroplastene?

 2. Hvilken rolle spiller lysosomene i en celle?

 3. Hvorfor er lysosomene viktige i fosterutviklingen?

 4. Hva ville skjedd om lysosomene hadde sluttet å bryte ned gamle og utslitte celler?

 5. Hvorfor er peroksisomene så viktige for stoffskiftet?

Oppgave 8

 1. Hvilken nytte har plantene av celleveggen?

 2. Hva består celleveggen av hos

  • planter?

  • sopp?

  • brunalger?

 3. Hva kalles åpningen gjennom celleveggen som forbinder plantecellene med hverandre, og hva brukes den til?

 4. Hva finnes utenpå cellemembranen hos dyreceller, og hvilken betydning har dette?

 5. Hvilken struktur gjør det mulig for sædcellene å svømme fram til eggcellen?

Oppgave 9

Lag en oppsummerende tabell over alle organellene. Skriv hvilke hovedoppgaver organellene har, og hvor de befinner seg. Denne kan være fin å bruke som repetisjon og forberedelse til prøver.

Ta gjerne utgangspunkt i tabellen under:

Organell

Hovedoppgaver

Hvor?

Cellemembran

Cellemembranen omslutter alle celler og danner en beskyttende yttergrense for cellenes indre strukturer. Den kontrollerer transport ut av og inn i cellen.

Alle eukaryote celler

Cellekjerne

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 22.06.2021

Læringsressurser

Oppbygning og indre struktur