Hopp til innhold

Fagstoff

Sammendrag – biologisk mangfold

Dette sammendraget gir deg oversikt over det viktigste fagstoffet i emnet biologisk mangfold.
Frodig skog langs elv med brunfarget vann. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold er mangfoldet av

 • gener i en populasjon
  (Den genetiske variasjonen gjør at arten kan tilpasse seg leveområdet sitt.)

 • arter i et område
  (Hver enkelt art er tilpasset miljøet på sin spesielle måte. Derfor kan antallet og sammensetningen av arter i et område fortelle oss om naturen i området er frisk og intakt.)

 • leveområder og økosystemer
  (Et rikt mangfold av økosystemer og naturtyper er en forutsetning for et stort artsmangfold, fordi det gir mange og varierte leveområder for arter som stiller ulike krav til miljøet.)

Faktorer som bidrar til biologisk mangfold

Variasjonen i mangfoldet vi observerer, skyldes en kombinasjon av flere ulike faktorer:

 • tid til at evolusjon kan finne sted

 • størrelse på leveområder

 • energi og produktivitet

 • variasjon i habitater og nisjer

 • samspill mellom arter

 • grad av forstyrrelser/miljøendringer

Verdenskart med områder i ulike farger. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor er det viktig å ta vare på det biologiske mangfoldet?

Argumenter for å ta vare på det biologiske mangfoldet deles inn etter om argumentene er

 • økologiske
  (Alle arter inngår i et økologisk samspill.)

 • økonomiske
  (Mange arter har en økonomisk verdi for oss.)

 • etiske
  (Alle arter har en verdi uavhengig av nytteverdi for oss.)

 • estetiske
  (Skjønnheten til naturen gir gode oss opplevelser.)

Trusler mot biologisk mangfold

Mangfoldet av arter, økosystemer og naturtyper er under press. De viktigste truslene er

 • arealendringer

 • forurensning

 • klimaendringer

 • fremmede arter

 • jakt

Måle biologisk mangfold

 • Det enkleste målet på biologisk mangfold er antall arter.

 • Forekomsten av indikatorarter kan si noe om det biologiske mangfoldet i området. Indikatorarter er arter som er lette å kjenne igjen og avgrense, og som i tillegg har en tydelig tilknytning til et bestemt miljø.

Hvordan kan vi ta vare på mangfoldet?

 • For å ta vare på det biologiske mangfoldet må vi samarbeide på flere nivåer: land, fylker og kommuner.

 • Det finnes mange avtaler, lover og planer for å sikre det biologiske mangfoldet.

 • I tillegg kan frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som du og jeg påvirke måten vi bruker naturen på.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 03.08.2021

Læringsressurser

Biologisk mangfold