Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Variasjon i habitater og nisjer

Et habitat forteller oss hvor en art lever, mens en nisje forteller hvordan arten lever og bruker ressurser. Variasjon i habitater og nisjer bidrar til biologisk mangfold.

Sist faglig oppdatert 10.05.2021
Skrevet av Hanne Hegre Grundt, Kristin Bøhle og Ragnhild Baglo
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Biologisk mangfold

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter