Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Biomangfold – e-forelesning

Biomangfold er mangfoldet av arter, økosystemer og genetisk variasjon. Et stort biologisk mangfold er blant annet nødvendig for at økosystemene skal fungere.

Sist faglig oppdatert 10.05.2021
Skrevet av SABIMA, Kristin Bøhle og Ragnhild Baglo
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Biologisk mangfold

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter