Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Arealendringer på hjemstedet ditt

Arealendringer er en av de store truslene mot det biologiske mangfoldet. Bit for bit bygges naturen ned, og leveområder til planter og dyr forsvinner eller blir stykket opp. Undersøk hvordan utviklingen har vært på ditt hjemsted.

Finn arealendringer med flyfotoer

I denne oppgaven skal du bruke flyfotoer for å studere eksempler på arealendringer der du bor, eller andre steder i Norge. På Norge i bilder finner du både historiske og nye flyfotoer, slik at du kan se hvordan utviklingen har vært over tid på de stedene du selv velger.

Undersøk arealendringer på hjemstedet ditt

Hvordan har tettstedet der du bor, utviklet seg?

 1. Finn flyfotoer fra så langt tilbake i tid som mulig.
 2. Bruk tegneverktøyet, og lag et omriss rundt ytterkantene av bebyggelsen i sentrum. Les av arealet. Gjør tilsvarende på det nyeste flyfotoet du finner.
 3. Hvor mye har sentrum vokst?
 4. Hva slags type områder har blitt nedbygd? Beregn areal, og lag en oversikt over hvor store andeler de ulike typene utgjør.
 5. Hva har områdene blitt brukt til?
 6. Tenk deg at sentrum kommer til å vokse mer i årene framover. Hvilken type arealer ligger inntil sentrum i dag?

Arealendringer

 1. Hva mener vi med arealendringer? Gi eksempler.
 2. Hvorfor er arealendringer en trussel mot det biologiske mangfoldet? Gi eksempler. Finnes det eksempler på arealendringer som er positive eller ikke har noen negativ innvirkning på det biologiske mangfoldet?
 3. Finn ut hvordan bruken av områder til ulike formål har endret seg i Norge fra 1900-tallet og fram til i dag.
 4. Hvilke interessekonflikter kan oppstå i områder der vi ønsker å bygge hus og veier eller anlegge industriområder?
 5. Hva kjennetegner områder som er spesielt utsatt for arealendringer?
 6. Les artikkelen Kan bli enklere å bygge i vernet natur fra nrk.no.

  Hva menes med økologisk kompensasjon? Hva er fordelene og ulempene ved dette, ifølge de som uttaler seg i denne saken?

Jobb videre

Utforsk flyfotoene, og studer områder hvor det har vært gjort naturinngrep. Det kan for eksempel være utbygging av hyttefelt, etablering av vindkraftpark eller nedbygging av matjord.

Forsøk å få et inntrykk av omfanget ved å sammenligne før- og etter-bilder.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 09.03.2021

Læringsressurser

Biologisk mangfold