Hopp til innhold

Oppgave

Vurder artsmangfoldet

I denne oppgaven skal du sammenligne artsmangfoldet av blomsterplanter på tre ulike enger.

Tre rammer (A, B og C) som inneholder ulike blomstertyper. Illustrasjon.

Tre blomsterenger med ulikt artsmangfold

Problemstilling

Sju tegnede eksempler på arter til bruk i denne oppgaven. Illustrasjon.

Sju ulike blomsterarter

Som du ser på bildet til høyre, finnes det totalt sju ulike arter. De tre øverste artene er fjernt beslektet og tilhører ulike plantefamilier. De er også fjernt i slekt med de fire nederste artene, som alle tilhører samme planteslekt. Artene er fordelt på de tre engene A, B og C, slik du ser i figuren over.

Det enkleste målet på artsmangfold er antall arter. Dette kalles også artsrikdom.

Oppgaver

  1. Se på bildet med de tre ulike blomstengene A, B og C. Hvilken eng ser ut til å ha størst artsmangfold?
  2. Finn artsrikdommen i hver av blomsterengene A, B og C. Hvilken blomstereng har størst artsrikdom? Fikk du det samme svaret som i oppgave 1? Hvis ikke, kan du forklare hvorfor?
  3. Hvilke andre faktorer enn antall arter påvirker hvor stort artsmangfoldet er i disse blomsterengene?
Sist faglig oppdatert 25.01.2021
Skrevet av Hanne Hegre

Læringsressurser

Biologisk mangfold

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter