Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Filmoppgave: Kunstige biosfærer

Hvordan kan mennesker overleve på fremmede planeter? Kan vi ved hjelp av ny teknologi konstruere kunstige økosystemer og biosfærer? Utforsk hva vi kan lære av eksperimenter med kunstige økosystemer og biosfærer og diskuter hva de kan fortelle oss om synet vårt på naturen og naturens egenverdi.

Foto av åtte personer i røde dresser står foran grønne planter inne i en glasskuppel.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Kunstige biosfærer

Biosfæren er et helhetlig økosystem. Biosfæren vår er summen av alle økosystemene på jorda og omfatter alle områder der det finnes organisk liv. Det har vært flere eksperimenter med å lage kuntige biosfærer som kan gjøre mennesket i stand til å overleve på romskip eller fremmede planeter.

 1. Tenk at du selv skulle leve i en kunstig biosfære i et romskip eller på en fremmed planet. Hvordan tror du det ville påvirke synet ditt på naturen?

 2. Hva tenker du om planter og trær som er dyrket i en kunstig biosfære? Har de

 3. Tenk deg at vi konstruerer en kunstig biosfære på månen eller på Mars. Diskuter om biosfæren på månen eller på Mars har samme verdi som biosfæren på jorda.

 4. Tror du eksperimenter med kunstige biosfærer først og fremst er nyttige fordi de lærer oss å kontrollere naturen, eller tror du de først og fremst er nyttige fordi de kan lære oss å leve i pakt med naturen? Begrunn svaret.

Oppgave 2. Spaceship Earth

Se filmen Spaceship Earth og svar på spørsmålene. Filmen handler om menneskene bak eksperimentet Biosphere. I dette eksperimentet bodde åtte personer isolert i to år i et kunstig økosystem i Arizona, USA.

 1. Hva gjorde mest inntrykk på deg i filmen? Begrunn svaret.

 2. Kunne du tenke deg å delta i et eksperiment som gikk ut på å leve i en kunstig biosfære? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 3. På hvilke måter kan eksperimentet Biosphere 2 lede til en større forståelse for naturen og jordas økosystem?

 4. Diskuter om Biosphere 2 representerer en eller innstilling til naturen.

 5. Hva kan dette eksperimentet lære oss om teknologiens muligheter og begrensninger i forhold til naturen?

 6. Hvilken kritikk fikk eksperimentet?

 7. Biosphere 2 blir beskyldt for å være en religiøs sekt. Hvilke trekk ved Biosphere 2 kan minne om en religiøs sekt?

 8. I hvilken grad var eksperimentet i filmen vellykket? Begrunn svaret.

 9. Drøft følgende påstand med utgangspunkt i filmen: Mennesket vil aldri kunne kontrollere naturen.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 21.02.2022

Læringsressurser

Naturens egenverdi