Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Podkast: Natursyn med Dag O. Hessen

Vi mennesker setter gjerne oss selv i sentrum i forhold til natur og levende organismer. Vi kan godt ta vare på naturen hvis det er i vår interesse, men har natur en verdi utenom nytteverdien for oss? Har natur en egenverdi?
Jente møter blikket til fisk i akvarium. Foto.

Dag O. Hessen om natursyn

Dag O. Hessen diskuterer om natur har en verdi i seg selv, utover nytten for oss mennesker. Er mennesker mer verdt enn dyr? Hva menes med et biosentrisk natursyn? Har hver og en av oss et ansvar for å...

0:00
-0:00

Oppgaver

 1. Hva er forskjellen på et antroposentrisk og et økosentrisk/biosentrisk syn på naturen?

 2. Hva legger Dag O. Hessen i begrepet naturens egenverdi?

 3. Hva tror du menes med utsagnet "Vi lever av – og trenger –naturen"? Gi eksempler.

 4. Forklar hvordan mennesket er en del av naturen.

 5. Hvor mange prosent av organismene på jorda er henholdsvis mennesker, husdyr og ville pattedyr? Hva forteller dette om hvordan mennesker har påvirket naturen opp gjennom historien?

 6. Hva er verdens overskuddsdag? Hva er hensikten med å markere en slik dag, tror dere?

 7. Hvorfor er befolkningsvekst en trussel mot det biologiske mangfoldet? Hvilke faktorer kan bidra til å redusere befolkningsveksten?

 8. Er mennesker og dyr like mye verdt? Hva tenker dere?

 9. Diskuter påstanden: "En elefant er mer verdt enn en manet."

 10. Hvordan har jorda endret seg de siste 50 årene? Hvorfor har den endret seg så mye på så kort tid?

 11. Hva kan vi som enkeltmennesker gjøre for å ta vare på naturen og miljøet?

CC BY-SASkrevet av Åse-Torill Knarlag.
Sist faglig oppdatert 03.05.2021

Læringsressurser

Naturens egenverdi