Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvilken organisme er mest verdt?

De fleste vil nok rangere mennesker over dyr, men hva om du ble bedt om å rangere de andre organismene? Ranger organismer, og utforsk hva dere legger i begrepet «verdi», og på hvilket grunnlag vi gir ulike organismer verdi.
Helsesjekk. To hender holder en hvit rotte varsomt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

 1. Ranger organismene slik at den du mener er mest verdt, står øverst, og den som er minst verdt, står nederst.

 1. Sammenlign lista di med noen andres liste. Forklar hvordan dere tenkte da dere rangerte organismene. Hvilke forskjeller og likheter er det mellom listene deres? Diskuter hva dere har lagt i ordet «verdi».

 2. Ta for dere listene deres på nytt, og gjør en ny vurdering med utgangspunkt i følgende kriterier/situasjoner:

 • hvor nyttige organismene er for oss mennesker

 • hvor intelligente organismene er

 • Du har strandet på en øde øy. Hvilken organisme ville du helst ha strandet sammen med?

 1. Bruk Tree of life og finn igjen organismene fra lista. Er det noen sammenheng mellom rangeringen deres og artenes plassering i utviklingstreet?

En stor forgreinet trestruktur med et mangfold av arter som viser hvordan artene har utviklet seg fra et felles opphav. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 2: Min organisme er mest verdt!

 1. Jobb i par og velg hver deres tilfeldige organisme fra lista i oppgave 1.

 2. Søk på nettet og finn ut mest mulig om organismen du har valgt.

 3. Diskuter, og forsøk å overbevise den andre om at din organisme er mest verdt.

Oppgave 3: Albert Schweitzers dilemma

Ærefrykt for livet

Portrettbilde i svart-hvitt av hvit mann med stor bart iført hvit skjorte og svart tverrsoversløyfe. Foto.

Albert Schweitzer (1875–1965) var teolog, lege og filosof. Han var blant annet opptatt av respekten for alt levende, og begrepet «ærefrykt for livet» forbindes særlig med han. Han gjorde et poeng av at alt liv hadde like stor verdi. Mange ser på Albert Schweitzer som en forløper til dagens økologiske bevegelser.

Situasjonen under er hentet fra en bok der Schweitzer skriver fra tida da han jobbet som legemisjonær i Gabon i Afrika:

From the natives I buy a young fish eagle, which they have caught on a sandbank, in order to rescue it from their cruel hands. But now I must decide whether I shall let it starve, or whether I shall kill a certain number of small fish every day in order to keep it alive.

 1. Hvilket dilemma er det Albert Schweitzer beskriver?

 2. Sett deg i Albert Schweitzers sted. Hva ville du gjort i en slik situasjon?

 3. Finn argumenter for og mot å holde fiskeørna i live og ta livet av ti fisk hver dag, og for og mot å la fiskeørna dø og unngå å ta livet av ti fisk hver dag.

 4. Finnes det andre løsninger på dette dilemmaet? Forklar.

 5. Hvilket natursyn tror dere Schweitzer hadde?

Kilde

Free, A.C. (1988). Animals, Nature and Albert Schweitzer. The Flying Fox Press.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 31.05.2021

Læringsressurser

Naturens egenverdi