Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 2 (LK06)

Kommunikasjon og kommunikasjonsmidler

Mennesker har alltid hatt behov for å dele tanker og følelser med hverandre. Men formen og formidlingskanalene er ikke de samme som før.

Læringsressurser

Kommunikasjon og kommunikasjonsmidler

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter