Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgaver – mediehistorie

Refleksjonsoppgaver til internasjonal mediehistorie. Oppgavesettet kan brukes på en heldagsprøve i mediehistorie.

LK06
Gutt. Foto.

Oppgaver

  1. Alle revolusjoner har sine egne årsaker og virkninger. Men enkelte historikere mener at brå og omfattende endringer i mediene fører til endringer i hele samfunnsstrukturen. Let fram eksempler som kan bekrefte denne hypotesen. Hva mener du?
  2. «Folk har ikke bare sluttet å kjøpe disse gammeldagse tingene som kalles bøker, men til og med å lese dem!» Dette sa en skotsk trykker i 1844. Er han i ferd med å få rett? Hva mener du om bokas fremtid? Begrunn svaret.
  3. Edvard Murrow ble en av de mest respekterte radioreporterne under krigen. Søk opp noen av reportasjene hans. Hva mener du det er som gjorde dem så virksomme?
  4. I 1910 var danske Nordisk Film det nest største filmselskapet i verden. Hvordan var det mulig for et så lite land å oppnå dette, og hvorfor er det annerledes i dag?
Sist oppdatert 16.11.2018
Skrevet av Øyvind Høie

Læringsressurser

Internasjonal mediehistorie