Hopp til innhold

Veiledning

Filmanalyse

Dette er et forslag til punkter som kan være med i en grundig filmanalyse. Når du lager en skriftlig analyse, kan du også disponere oppgaven din etter malen nedenfor om du vil.

Jente ser film på nettbrett. Foto.

Det er ikke meningen at du skal følge denne lista slavisk. Du må tilpasse den til filmen du har valgt å analysere. I tillegg må du lese godt gjennom oppgaveteksten og sørge for å ta med de punktene den eventuelt spør om.

Til slutt må du gå over tekstutkastet og passe på at teksten blir lett å lese og har god sammenheng. Følger du lista til punkt og prikke, kan teksten lett bli oppstykket.

1. Innledning

Les mer
 • Hva er tittelen på filmen?
 • Når ble filmen laget?
 • Hvilket land er filmen laget i?
 • Hva heter regissøren?
 • Er han eller hun kjent for andre filmer?
 • Hvilken sjanger vil du si filmen er et eksempel på?
 • Hvilke typiske sjangertrekk finner du i denne filmen?

2. Handling og miljø

Les mer
 • Hvor foregår handlingen i filmen?
 • Hvilken tidsperiode er handlingen i filmen lagt til?
 • Hva kjennetegner miljøet handlingen foregår i?
 • Beskriv kort filmens plott.
 • Hvilke temaer tar filmen opp? Skriv maks. 50 ord.
 • Blir handlingen presentert kronologisk, eller finner vi tilbakeblikk?
 • Foregår det flere handlinger parallelt i filmen?
 • Er det brukt spesielle symboler i filmen? Hvilken betydning har i tilfelle disse symbolene?

3. Karakterer

Les mer
 • Beskriv de viktigste personene eller rollefigurene. Begynn med hovedpersonene.
 • Hvordan er forholdet mellom disse personene?
 • Utvikler hovedpersonene seg i løpet av filmen?
 • Hvem i filmen identifiserer vi oss med? Hvordan har filmskaperen oppnådd dette?

4. Dramaturgi

Les mer

Spørsmålene under dette punktet passer til filmer som har én eller flere klare konflikter og en tydelig spennings-oppbygning.

 • Beskriv de viktigste konfliktene.

 • Introduksjon (akt1)

  • Hva slags stemning skaper anslaget?
  • Hvilke sjangertrekk kjenner vi igjen etter å ha sett anslaget?
  • Hvilke konflikt(er) blir introdusert i første del av filmen?
  • Hvordan blir vi kjent med rollefigurene i filmen?

 • Opptrapping (akt 2 og 3)

  • Hvilken hendelse setter fart i handlingen (plottpunkt 1)?
  • Hvordan utvikler konflikten(e) i filmen seg?
  • Hva er eventuelt plottpunkt 2?
  • Finnes det et "point of no return"?
  • I hvilken scene når spenningen sitt høydepunkt?

 • Løsning (siste del av akt 3)

  • Hvordan løses konflikten(e) i filmen?
  • Gir avslutningen uttrykk for et bestemt moralsk budskap?
  • Blir alle trådene nøstet opp, eller sitter du igjen med noen ubesvarte spørsmål etter å ha sett filmen?

5. Miljøskildring

Les mer
 • Hva slags virkemidler er brukt for å understreke tidsperiode og miljø i filmen? (Tenk på kostymer, rekvisitter, lyssetting, farger osv.)

6. Kamerabruk og redigering

Les mer
 • Hva slags bildevinkler og bildeutsnitt har regissøren valgt? Er det for eksempel brukt mange nærbilder?
 • Hvordan er kameraføringen (kjøring, zooming, bevegelig/håndholdt kamera)?
 • Hvordan er filmen redigert (klipt)? Er scenene eller sekvensene lange eller korte? Er klipperytmen rask eller langsom?
 • Bruker regissøren slow motion eller "frysing" av bilder?
 • Hva oppnår regissøren gjennom bruk av kameraføring og klipping?

7. Fargebruk

Les mer
 • Er filmen i sort-hvitt eller i farger?
 • Eller en blanding av farger og sort-hvitt?
 • Hvilke farger eller fargetoner dominerer?
 • Er fargene varme eller kalde?
 • Hvilken virkning har fargebruken?

8. Lyd og musikk

Les mer
 • Hva slags musikk er brukt, og hvilken virkning har den?
 • Hvordan vil du beskrive bruken av lydeffekter i filmen?
 • Er det mye bruk av dialog i filmen?
 • Hvordan er lydbildet i filmen, samlet sett?

9. Fortellemåte

Les mer
 • Er det brukt voice-over? Hvem er det i så fall denne fortellerstemmen tilhører?
 • Eller er framstillingen scenisk hele veien, uten forteller?

10. Hva vil filmen fortelle oss?

Les mer
 • Hva signaliserer tittelen på filmen?
 • Hvilket budskap tror du filmskaperen ønsker å formidle?
 • Hvordan er de filmatiske virkemidlene med på å understreke dette budskapet?
 • Forteller filmen noe om konflikter og ideologier i tiden da den ble skapt?
 • Hvilke tanker sitter du igjen med etter å ha sett filmen?
Sist faglig oppdatert 12.07.2017
Skrevet av Marion Federl og Per Hotvedt

Læringsressurser

Filmanalyse

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell