Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Å anerkjenne andre

Å øve seg på å anerkjenne andre er nødvendig for å bli god. Det er viktig å bruke tid på denne øvelsen. Dere kan gjerne erstatte barnet i denne øvelsen med foreldre, barn med funksjonsnedsettelser, ungdom, flyktninger, menneske i krise eller andre, og gjør den gjerne flere ganger.
Jente med mobiletelefon tar bilde av tre gutter som poserer sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Rollespill

Gå sammen i ei gruppe med tre deltakere. Lag et rollespill med en samtale eller en hendelse mellom et barn og en barne- og ungdomsarbeider. Ta gjerne utgangspunkt i en konkret erfaring som en av dere har hatt. Rollespillet har som mål at barne- og ungdomsarbeideren skal forstå og anerkjenne barnet. Velg roller: barn, barne- og ungdomsarbeider og medhjelper/støtte til barne- og ungdomsarbeideren.

Trinn 1

Barnet og barne- og ungdomsarbeideren gjennomfører rollespillet med vekt på at barne- og ungdomsarbeideren

  • verdsetter barnet

  • forsøker å forstå og stiller åpne spørsmål og lytter

  • bekrefter barnets opplevelser, følelser og tanker

  • gjenspeiler barnets tanker og følelser

  • undrer seg og er nysgjerrig uten å vite sikkert

  • gjenforteller for å sjekke om det er forstått riktig

  • bringer inn nye perspektiver og idéer og ser om de har noen betydning

Barne- og ungdomsarbeideren kan når som helst under rollespillet stoppe og spørre medhjelperen om støtte og direkte veiledning.

Trinn 2

Barnet forteller om hvordan det opplevdes å bli møtt med anerkjennende kommunikasjon og kommer gjerne med forslag til forbedring.

Alle i gruppa diskuterer selve situasjonen med hovedvekt på

  • barnets opplevelse og hvordan det er å anerkjenne andre

  • barne- og ungdomsarbeiderens opplevelse

Gjenta rollespillet med nye roller til alle har fått prøvd seg som barne- og ungdomsarbeider.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 01.09.2021

Læringsressurser

Kommunikasjon