Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Øv på aktiv lytting

Alle kan bli gode til å lytte, men vi trenger å øve. Ved å utforske kommunikasjon kan du bli bedre til å kommunisere med andre. I denne oppgaven får du mulighet til å øve på å være nysgjerrig, stille spørsmål og være en aktiv lytter.
Fire unge mennesker rundt et lite bord med notater på. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Øvelse 1. Vær nysgjerrig

Gå sammen to og to.

Vær nysgjerrig på den andre og skap en samtale. Dere kan starte med å finne ut hvilke interesser eller hobbyer den andre har, og om familien, skolen, venner og lignende.

 • Still et enkelt spørsmål om hva den andre liker å gjøre på fritida.

 • Lytt til svaret.

 • Still flere spørsmål ut fra svaret du får, slik at du kan danne deg et bilde av hva interessen går ut på, og hvilken betydning den har for den andre.

 • Bytt roller

Øvelse 2. Parafrasering

Parafrasering innebærer at du forsøker å gjengi det du har forstått, med egne ord. Det er et viktig verktøy for å vise at du lytter og forsøker å forstå.

Gå sammen to og to.

Den ene starter med å fortelle om en erfaring eller en opplevelse, og den andre lytter aktivt og prøver å gjengi det hun eller han har forstått.

Det kan være vanskelig å parafrasere, så her kan dere gjerne prøve flere ganger. Husk at du ikke skal gjengi hele innholdet, men prøve å gjengi det slik du har forstått det.

Bytt roller.

Øvelse 3. Lytteøvelse

I denne øvelsen skal fagarbeideren samtale med en bruker ut fra prinsippene for aktiv lytting. Les om aktiv lytting først.

Gå sammen i ei gruppe på tre personer. Fordel roller: en er fagarbeider, en er bruker og den tredje er observatør. Velg en situasjon/tema der brukeren forteller om en opplevelse fra dagliglivet. Fagarbeideren bruker prinsippene for aktiv lytting. Observatøren fokuserer på å kartlegge hvilke prinsipper for aktiv lytting fagarbeideren bruker.

Forsøk å bruke noen av de følgende spørsmålsteknikkene:

 • Vis at du lytter og følger med. Signaliser med kroppsspråket at du lytter, se på den som snakker, nikk, smil, rist på hodet.

 • Gi oppmuntringer. Støttende lyder som "mm", "ja", "bra!" kan oppmuntre den som snakker.

 • Parafraser. Formidle til den andre hvordan du forstår budskapet, og sjekk om din forståelse stemmer med det den andre ønsket å formidle.

 • Gjengi nøkkelord. Gjenta spesielle nøkkelord som du ønsker den andre skal si noe mer om.

 • Still åpne spørsmål. Det gir den andre mulighet til å utdype og fortelle mer: "Kan du fortelle mer om ..." "Du sa … , hva legger du i det?" "Hvilke fordeler eller ulemper har det at …?"

 • Speil følelser. Forsøk å tolke følelsene som ligger bak det den andre forteller, og synliggjør følelsene gjennom både kroppsspråk og ord. "Jeg ser at du er glad når …"

Etter at øvelsen er gjennomført, gir observatøren en tilbakemelding til fagarbeideren om observasjonene sine. Hvilke konkrete lytteteknikker ble brukt underveis?

Bytt roller og gjør øvelsen på nytt.

Refleksjon

 • Hvordan syntes du det var at noen lyttet aktivt til det du fortalte?

 • Hvordan syntes du det var å lytte aktivt til en annen?

 • Hvordan var det å være observatør i en samtale?

 • Hvorfor må en fagarbeider være bevisst på sin egen måte å kommunisere på?

 • Hva må vi være oppmerksomme på når vi skal lytte aktivt?

 • Hvorfor er aktiv lytting viktig i arbeid med mennesker?

 • Hvorfor må en fagarbeider kunne tilpasse kommunikasjonen til den personen den møter?

Relatert innhold

Observasjon en sentral del av det daglige arbeidet for fagarbeidere innen helse- og oppveksttjenestene.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 31.01.2024

Læringsressurser

Kommunikasjon