Hopp til innhold

Oppgave

WEBgraphics UB

WEBgraphics UB skal lage et likviditetsbudsjett for 4. kvartal.

Regnskap. Foto.

Måned

September

Oktober

November

Desember

Salgsinntekter

kr 4000

kr 20 000

kr 35 000

kr 30 000

Inntekter

Alt salg foregår på 30 dagers kreditt.

WEBgraphics UB kalkulerer med en bruttofortjeneste på 30 %.

Kostnader

WEBgraphics UB regner med følgende indirekte kostnader for 4. kvartal:

  • Kontorrekvisita kr 2 000 per måned.
  • Andre driftskostnader 10 % av salgsinntektene per måned.
  • Husleie kr 5 000 per måned.

Alt varekjøp skjer på 30 dagers kreditt.
Innkjøp skjer i takt med salget.

Kontantbeholdningen per 01.10. er kr 20 000, og bankinnskudd utgjør kr 30 000.

Oppgaver

  1. Sett opp et likviditetsbudsjett for 4. kvartal.
  2. Vurder bedriftens likviditet.
Sist faglig oppdatert 25.03.2020
Skrevet av Hindrik Sants

Læringsressurser

Budsjett

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter