Hopp til innhold

Religion og etikk (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Metoder for utforsking og dialog

I dette emnet blir du kjent med noen metoder du kan bruke når du utforsker religioner og livssyn. Du lærer også hvordan en strukturert samtale kan organiseres, og hvilke spilleregler som bør gjelde for livssynsdialog i klasserommet.

Metoder for samtale og dialog

I et samfunn med mange ulike religioner og livssyn er dialog og samtale viktig. Gjennom dialoger og filosofiske samtaler kan du utrykke dine egne synspunkter, få innsikt i andre menneskers tro og tanker og utforske viktige spørsmål sammen med medelevene dine.

Læringsressurser

Metoder for samtale og dialog