Hopp til innhold

Religion og etikk (LK06)

Metoder for utforsking og dialog

I dette emnet blir du kjent med noen metoder du kan bruke når du utforsker religioner og livssyn. Du lærer også hvordan en strukturert samtale kan organiseres, og hvilke spilleregler som bør gjelde for livssynsdialog i klasserommet.

Metoder for samtale og dialog

Å kunne uttrykke seg muntlig i religion og etikk innebærer både å lytte til andre, og å formulere seg i samtaler og dialog. For å få innsikt i hvordan andre mennesker tror og tenker, og tydeliggjøre ditt eget ståsted, kan du lære deg noen enkle samtaleteknikker.

Læringsressurser

Metoder for samtale og dialog

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter