Hopp til innhold

Oppgave

Oppsummering – Smarts dimensjoner

LK20

Oppsummering og refleksjon

 1. Hva kan man lære om religion ved å bruke Smarts syv dimensjoner?
 2. Hvorfor er det en nyttig modell for å analysere religioner?
 3. Hva er akronymet for å huske de syv dimensjonene?
 4. Hva betyr teisme, monoteisme, ateisme, polyteisme og panteisme?
 5. Hvilken dimensjon mener du er viktigst? Vil dette gjelde enhver religion eller retning?
 6. På hvilken måte henger de syv dimensjonene sammen?
 7. Definer begrepet frelseslære. Skriv ned i én kort setning – én for hver av to religioners frelseslære.
 8. Smarts modell er blitt kritisert blant annet fordi han tar utgangspunkt i kristendommen og går ut fra at de samme fenomenene også finnes i andre religioner. Kan du se at ikke modellen passer like godt til alle religioner?

Utforsk!

Undersøk nærmere flere av dimensjonene.

 1. Hva er en myte? Skaff oversikt over de ulike typer myter som finnes. Finn ut mer: Skapelsesmyter og Myter og lesemåter
 2. Velg ett ritual som finnes i to religioner som du vet om og undersøk hvor mange andre religioner som også praktiserer dette eller liknende ritualer (søk på nett eller se i lærebok).
 3. Hva er mystikk? Hvilken dimensjon hører mystikken under? Se første artikkel igjen hvis du er usikker.

Bruk dimensjonene!

Smarts dimensjoner er også mulig å bruke på en del ikke-religiøse fenomener. Velg ett av eksemplene under, eller et annet ikke-religiøst fenomen du tenker kan passe. Finn minst ett eksempel på hver dimensjon.

 • nasjonalfølelse (f.eks. det å være norsk)
 • fotball (f.eks. et fotball-lag)
 • Beliebers (eller andre fans)
 • ekstreme ideologier (f.eks. nazismen i Nazi-Tyskland eller juche i Nord-Korea)
Sist oppdatert 25.03.2022
Skrevet av Knut Dæhli

Læringsressurser

Metoder for utforskning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?