Hopp til innhold

Oppgave

Når etikken utfordres

I denne oppgaven skal du analysere en problemstilling i lys av dyds-, plikt- og konsekvensetikk.

Ungarske jøder i Auschwitz-Birkenau blir gjenstand for utvelgelse etter ankomst med tog i 1944. Foto.

Utvelgelse av fanger i Auschwitz-Birkenau, 1944

Noen handlinger har i etterkant blitt karakterisert som forbrytelser mot menneskeheten. I det tredje riket brukte nasjonalsosialistiske vitenskapsfolk fanger til å gjennomføre grusomme eksperimenter med døden til følge. For eksempel ble fanger plassert i iskaldt vann for å teste hvor lenge et menneske kunne overleve i vannet før det ble bevisstløs og døde (såkalt hypotermi). Slike eksperimenter er selvfølgelig helt uaktuelle i dag, men de ga opphav til etiske spørsmål i ettertid:

  • Hva om eksperimentene resulterte i kunnskap som var verdifull med tanke på å kunne gjenopplive og redde mennesker som hadde falt i iskaldt vann?
  • Hva om denne kunnskapen kunne brukes i ettertid til å forbedre metoder for å redde mennesker som hadde vært utsatt for iskaldt vann i forbindelse med ulykker, for eksempel en båtulykke?

Dette var spørsmål man ble konfrontert med 10–20 år etter nazistenes eksperimenter.

Oppgave

  1. Bruk dyds-, plikt- og konsekvensetikk til å analysere denne problemstillingen. Hva ville svaret på spørsmålene ha blitt ut fra disse etiske teoriene?
  2. Søk på Internett for å finne ut om resultatene av disse grusomme eksperimentene faktisk ble brukt av vitenskapen i ettertid. Hva skjedde?
  3. Diskuter den avgjørelsen som ble tatt, i klassen.
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Martin Frank

Læringsressurser

Etiske begreper og modeller