Hopp til innhold

Religion og etikk (LK06)

Etikk

Hva er rett og galt? I etikken reflekterer vi over våre handlinger. Hvorfor er noen handlinger moralsk riktige og andre moralsk gale? Etikken kan hjelpe oss å utforske vanskelige moralske spørsmål.

Etiske begreper og modeller

I dette emnet blir du kjent med de viktigste etiske begrepene og noen etiske modeller som kan hjelpe deg til å gjøre gode etiske valg.

Læringsressurser

Etiske begreper og modeller