Hopp til innhold

Oppgave

Ditt Utopia

For å få til et perfekt samfunn er det mange problemer som må løses. Her kan dere gjennomføre et spill der dere prøver å finne kreative løsninger på viktige problemer.

LK20
Et par kledt i klær fra begynnelsen av 1900-tallet sitter opptatt med hver sin telegraf med antenne i hatten. Tegning.

Ny teknologi kan skape nye problemer. I 1906 så noen for seg at telegrafen kunne føre til at man sluttet å snakke med hverandre. Tegning fra et engelsk humormagasin fra 1906.

Spillet:

 1. Gå sammen i grupper.
 2. Skriv ned noen samfunnsproblemer som bør løses for at det ideelle samfunn kan bli en realitet, på noen lapper. På lappene kan dere for eksempel skrive sosial ulikhet, likestilling, krig, demokrati, fattigdom, diskriminering, psykiske problemer, mobbing, ensomhet, rasisme eller andre viktige utfordringer for samfunnet.
 3. Start med at den ene trekker en lapp. Denne eleven skal så forklare for medelevene hvordan han eller hun vil forsøke å løse dette problemet i sitt idealsamfunn. Forklar så konkret som mulig hvordan dere skal løse problemene. I rammen under kan dere se eksempler fra kjente utopier.
 4. Etter at førstemann har presentert sitt forslag, kan de andre elevene gi forslaget poeng. Ett poeng for et ok svar. To poeng for et veldig godt svar. Det gode svaret skal være konkret og gjennomførbart.
 5. Putt lappen tilbake, og la nestemann trekke en ny lapp.
 6. Til slutt skal gruppa velge ut det beste forslaget og presentere det for klassen.

Eksempler:


 • Platon[1] mente det var et problem at de som styrte tenkte mest på seg selv og sin egen familie. Derfor måtte de som styrte ikke eie noe, ikke gifte seg, og fikk de barn, måtte de overlate dem til staten.
 • I Thomas Moore[2] sitt samfunn Utopia har de en effektiv måte å skremme fiendtlige ledere fra å gå til krig mot dem. De tilbyr en stor belønning til enhver som dreper lederen for det landet som velger å angripe dem.
 • I Gullivers reiser av Jonathan Swift[3] beskriver han hvordan Houyhnhnmerene, et utopisk samfunn av snakkende hester, unngår at noen skammer seg over kroppen sin ved å alltid gå nakne.
 1. 1«Platons samlede verker: Bd. 5. Kleitofon og Staten». Platon. Vidarforlaget. 2001.
 2. 2«Utopia». More, Thomas. Aschehoug forlag. 1982.
 3. 3«Gullivers Reiser». Swift, Jonathan. Omnipax forlag. 2004.
Sist oppdatert 24.05.2022
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Etiske problemstillinger