Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Lag en ordsky om det gode liv

Hva er et godt liv? Lag en ordsky som viser hva guttene og jentene i klassen din forbinder med det gode liv.

En lykkelig mann gjør et kjempehopp. Foto.

Gruppeoppgave

Del klassen inn i to grupper etter kjønn. Alle jentene skriver ned fem ord som de mener beskriver det gode liv. Guttegruppen gjør det samme. Deretter legger gruppene svaret inn i en ordsky.

Skriv stikkord. Dersom du for eksempel mener at det gode liv er å være sammen med familien, skriver du stikkordet «familie». Om noen andre har notert det samme stikkordet, skriver dere dette inn flere ganger. Det er nemlig antall like svar som avgjør hvor stort ordet blir i ordskyen.

Dere kan bruke nettverktøyet Wordclouds til å lage ordskyer.

Diskuter i klassen:

  • Er det forskjell på hva gutter og jenter oppfatter som det gode liv?
  • Hva kan i så fall være grunnen til det?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Etiske problemstillinger

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter