Hopp til innhold

Religion og etikk (LK06)

Religion og livssyn

I dette emnet lærer du om religioner og ikke-religiøse livssyn. Du blir kjent med de store verdensreligionene, men også med nyreligiøse bevegelser og livssynshumanisme. Emnet omhandler også grunnleggende spørsmål knyttet til religionenes rolle i samfunnet.

Livssynsmangfold

Norge er et pluralistisk samfunn der mennesker med ulike livssyn lever side om side. For å forstå hverandre trenger vi kunnskap om hva de andre tror og tenker. Gjennom dialog med andre får du også større bevissthet om det som betyr noe for deg.

Læringsressurser

Livssynsmangfold

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter