Hopp til innhold

Oppgave

Et dypdykk i samiske myter og ritualer

Myter, sagn, materielle uttrykk og religiøse ritualer gir oss et innblikk i kjerneelementene i en religion samt i hvilke tankemønstre som er dominerende i den religiøse kulturen.

Oppgave 1

I alle kulturer finnes det fortellinger om hvordan verden og menneskene har blitt til. Slike fortellinger omtales gjerne som myter. Skapelsesmyter inneholder gjerne også en beretning om kampen mellom orden og kaos, og mellom det gode og det onde.

Samisk skapelsesberetning

 1. Lytt til fortellingen. Hvordan ble verden til i henhold til samisk mytologi?
 2. Hvordan ble menneskene til?
 3. Hvordan ble kvinnen til, og hvorfor ble hun skapt?
 4. Hva er det som skaper konflikt mellom de første menneskene?
 5. Hva har denne skapelsesfortellingen til felles med andre skapelsesfortellinger eller myter som du kjenner til?

Oppgave 2

Bjørnen ble sett på som et hellig dyr i samisk mytologi. Samene mente at den hadde overnaturlige krefter, og ingen kunne nærme seg den uten å gjennomføre spesielle religiøse ritualer, blant annet å ofre til jaktguden Leaibolmmái. Hvis man ikke gjorde det, ville bjørnen angripe jaktlaget og rive dem i hjel.

Det ble likevel drevet jakt på bjørn, siden både kjøtt og skinn var verdifullt. Når jakten var over, samlet gruppa seg til en religiøs fest der kjøttet ble fortært.

Se filmklippet fra filmen Veiviseren (Ofelas). Se gjerne klippet flere ganger, og legg merke til det som blir sagt og gjort.

 1. Det er noaiden Raste som til slutt dreper bjørnen. Hvorfor er det han som gjør det, og hva sier han når bjørnen er drept?
 2. Hvilket ritual gjennomfører mennene etter drapet på bjørnen?
 3. Hvilken betydning tror du dette ritualet har?
 4. Når mennene kommer til leiren med bjørnen, blir barna fortalt hvorfor noaiden må holde seg på avstand noen dager. Hvordan blir dette begrunnet?
 5. Hva må man gjøre dersom man møter en som har drept en bjørn?

Oppgave 2

Stallo er navnet på et overnaturlig vesen i samisk tradisjon. Stalloen er en gjennomgangsfigur i mange samiske sagn og eventyr.

Stalloen

 1. Lytt til fortellingen om stalloen. Hva handler fortellingen om?
 2. Hva er det underforliggende budskapet i fortellingen?
 3. Hvilken forståelse gir denne fortellingen deg av samisk religion og kultur? Formuler svaret i tre setninger.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Samisk religion

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs