Hopp til innhold

Oppgave

Krigen i Ukraina

Russlands angrep på Ukraina er kanskje den mest alvorlige konflikten i Europa etter andre verdenskrig. Den ortodokse kirke i Ukraina og Russland står også i en konflikt. Undersøk hva som kjennetegner Den ortodokse kirke, og utforsk om religion kan spille en rolle i krigen mellom Russland og Ukraina.

Mann med religiøst hodeplagg og stort skjegg lener seg mot og snakker med Russlands president Vladimir Putin. Foto.

Patriark Kirill og President Vladimir Putin

Oppgave 1: Den ortodokse kirke

Undersøk hvordan Den ortodokse kirke er organisert. Bruk gjerne artikkelen fra Store norske leksikon som kilde.

Store norske leksikon: Den ortodokse kirke

Se spesielt på

 • forholdet mellom de ulike kirkene

 • lederskap

 • hvordan avgjørelser tas

Oppgave 2: Religion og konflikt i Russland og Ukraina

Les artikkelen fra religioner.no og svar på spørsmålene under.

Religioner.no: Bak Ukraina-invasjonen lurer en kirkekonflikt

 1. Forklar hva uenigheten mellom den russiske og den ukrainske kirken går ut på, og hvilken rolle patriarkene Kirill og Bartolomeus spiller i konflikten.

 2. Hvilke konsekvenser har denne konflikten hatt for Den ortodokse kirkes fellesskap etter 2019?

 3. Beskriv forholdet mellom Putin og Den russisk-ortodokse kirke.

 4. Reflekter over hvordan denne artikkelen kan hjelpe deg til å forstå mer av konflikten mellom Russland og Ukraina.

 5. Finn eksempler i nyhetene på at ortodokse patriarker har uttalt seg om krigen i Ukraina. Hva sier de?

 6. På hvilke måter tror du religiøse ledere kan påvirke politiske prosesser? Gi gjerne eksempler.

 7. På hvilke måter tror du politiske ledere kan bruke religion for å oppnå sine mål? Gi gjerne eksempler.

Oppgave 3: Videre utforskning

 1. Vebjørn Horsfjord sammenligner i sin artikkel Vladimir av Kyiv med Olav den Hellige. Undersøk og sammenlign hvilken rolle disse to personene har hatt i henholdsvis russisk, ukrainsk og norsk historie.

 2. Den russisk-ortodokse kirke hadde dårlige kår under det kommunistiske styret i Sovjetunionen. Undersøk hvilken rolle kirken hadde i Sovjetunionen, og hvordan denne rollen endret seg i Russland etter kommunismens fall i 1991.

Sist faglig oppdatert 07.03.2022
Skrevet av Karen Marie Halden, Eivind Sehested Zakariassen og Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Religionskunnskap

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter