Hopp til innhold

Oppgave

Krigen i Ukraina

Russlands angrep på Ukraina er kanskje den mest alvorlige konflikten i Europa etter andre verdenskrig. Den ortodokse kirke i Ukraina og Russland står også i en konflikt. Undersøk hva som kjennetegner Den ortodokse kirke, og utforsk om religion kan spille en rolle i krigen mellom Russland og Ukraina.

LK20
Mann med religiøst hodeplagg og stort skjegg lener seg mot og snakker med Russlands president Vladimir Putin. Foto.

Patriark Kirill og President Vladimir Putin

Oppgave 1: Den ortodokse kirke

Undersøk hvordan Den ortodokse kirke er organisert. Bruk gjerne artikkelen fra Store norske leksikon som kilde.

Store norske leksikon: Den ortodokse kirke

Se spesielt på

 • forholdet mellom de ulike kirkene

 • lederskap

 • hvordan avgjørelser tas

Oppgave 2: Religion og konflikt i Russland og Ukraina

Les artikkelen fra religioner.no og svar på spørsmålene under.

Religioner.no: Bak Ukraina-invasjonen lurer en kirkekonflikt

 1. Forklar hva uenigheten mellom den russiske og den ukrainske kirken går ut på, og hvilken rolle patriarkene Kirill og Bartolomeus spiller i konflikten.

 2. Hvilke konsekvenser har denne konflikten hatt for Den ortodokse kirkes fellesskap etter 2019?

 3. Beskriv forholdet mellom Putin og Den russisk-ortodokse kirke.

 4. Reflekter over hvordan denne artikkelen kan hjelpe deg til å forstå mer av konflikten mellom Russland og Ukraina.

 5. Finn eksempler i nyhetene på at ortodokse patriarker har uttalt seg om krigen i Ukraina. Hva sier de?

 6. På hvilke måter tror du religiøse ledere kan påvirke politiske prosesser? Gi gjerne eksempler.

 7. På hvilke måter tror du politiske ledere kan bruke religion for å oppnå sine mål? Gi gjerne eksempler.

Oppgave 3: Videre utforskning

 1. Vebjørn Horsfjord sammenligner i sin artikkel Vladimir av Kyiv med Olav den Hellige. Undersøk og sammenlign hvilken rolle disse to personene har hatt i henholdsvis russisk, ukrainsk og norsk historie.

 2. Den russisk-ortodokse kirke hadde dårlige kår under det kommunistiske styret i Sovjetunionen. Undersøk hvilken rolle kirken hadde i Sovjetunionen, og hvordan denne rollen endret seg i Russland etter kommunismens fall i 1991.

Sist oppdatert 07.03.2022
Skrevet av Karen Marie Halden, Eivind Sehested Zakariassen og Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Religionskunnskap