Hopp til innhold

Religion og etikk (LK06)

Religion og livssyn

I dette emnet lærer du om religioner og ikke-religiøse livssyn. Du blir kjent med de store verdensreligionene, men også med nyreligiøse bevegelser og livssynshumanisme. Emnet omhandler også grunnleggende spørsmål knyttet til religionenes rolle i samfunnet.

Sikhismen

Sikhismen er verdens femte største religion. Sikhene er monoteister. Den hellige skriftsamlingen, Guru Granth Sahib, har en viktig posisjon i religionen.

Læringsressurser

Sikhismen

Fagstoff