Hopp til innhold

UTGÅTT - Religion og etikk (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Religion og livssyn

I dette emnet lærer du om religioner og ikke-religiøse livssyn. Du blir kjent med de store verdensreligionene, men også med nyreligiøse bevegelser og livssynshumanisme. Emnet omhandler også grunnleggende spørsmål knyttet til religionenes rolle i samfunnet.

Jødedommen

Jødedommen er en monoteistisk religion med opprinnelse i Midtøsten. Staten Israel er en jødisk stat, men det bor jøder over hele verden, de fleste i USA, og noen i Europa. Betegnelsen jøde brukes også om ikke-troende personer med jødisk opphav.

Læringsressurser

Jødedommen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter