Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ulike forutsetninger

Når vi bruker begrepet funksjonsnivå her henspiller det på en persons evne og mulighet til å fungere i sine omgivelser, og hvor stor evne personen har til å forstå og utføre handlinger.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Basketballspiller i rullestol. Foto.

Når vi er små, lærer vi blant annet å gå, springe, hoppe, hinke osv. - og dette er en del av den fysiske utviklingen. Vi lærer å snakke, uttale lyder og ord, og til slutt sette sammen ordene til setninger som gir språket mening.

Kognitiv utvikling

Den kognitive delen av hjernen utvikles sånn at vi kan forstå og løse både spørsmål og utfordringer vi møter på veien. Kognitiv utvikling beskrives også som intellektuell utvikling. Vi lærer å drøfte og reflektere, og vi kan vurdere forskjellige løsninger i ulike situasjoner.

Sosial utvikling

Evnen til å omgås andre viser seg i møte med mennesker, og vår evne til å ta kontakt og få kontakt med andre er en vesentllig del av vår sosiale utvikling. Å fungere i et fellesskap med andre mennesker er viktig for å lære, og for å få venner og tilhøre et sosialt fellesskap. For noen grupper kan det å komme inn i et sosialt fellesskap være vanskelig. Noen innvandrere opplever blant annet at det er vanskelig å få norske venner, og da blir det også vanskelig å lære hva som forventes i fellesskapet.

Vi har kanskje hørt noen si at "hun fungerer dårlig sammen med Kari og Per, men ellers fungerer hun fint." Hva kan være årsaken til at slike uttalelser kommer?

Fysisk utvikling

Funksjonsnivå kan bety at vi fungerer forskjellig på ulike nivå i utviklingen, og at nivået kan variere i ulike sammenhenger. En baby fungerer ut fra sitt utviklingsnivå, og ungdommer ut fra sitt utviklingsnivå. En baby er for eksempel avhengig av andre for å få tilfredsstilt sitt behov for mat, mens en ungdom fint greier det på egen hånd.Det ene utviklingsområdet henger nøye sammen med de andre, og vi må lære oss å se de i sammenheng.

Baby som gjesper. Foto.

Følelsesmessig utvikling

Hvilke opplevelser og erfaringer vi gjør i oppveksten har betydning for hvordan vi fungerer, og både arv og miljø har betydning for hvordan vi utvikler oss. For eksempel kan barn som har opplevd omsorgsvikt ha vansker i sosiale situasjoner der de må stole på andre.

Funksjonsnedsettelser

Hvordan vi skal fungere på de ulike nivå henger sammen med hva vi forventer at mennesker skal greie på de ulike alderstrinn. Det kan være ulike forventninger i ulike kulturer, men stort sett fins det et allment forventet funksjonsnivå ut fra alder. Det er noe som er alderstypisk, selv om det kan være store variasjoner innenfor hvert nivå.

Noen mennesker har funksjonsnedsettelser på ett eller flere områder. Når du har funksjonsnedsettelse på et eller flere områder vil du ikke kunne mestre det samme som andre på det området det gjelder, men du kan mestre et annet område like godt som alle andre.Før omtalte vi denne gruppen som funksjonshemmet, men i dag er vi mer opptatt av det de mestrer enn det de ikke mestrer. Begrepet mennesker med funksjonsnedsettelser er da bedre å bruke. En funksjonsnedsettelse kan være medfødt eller ervervet senere i livet.

Utfordringer til deg

  1. Hva trenger mennesket for å fungere?
  2. Noen kan fungere som ambulansesjåfør, men ikke som hudpleier. Hva kan grunnen være til det. Hva er ulikt?
  3. Hva er et funksjonsnivå?
  4. Hva må du tilegne deg kunnskap om for å kunne si noe om en persons funksjonsnivå?
  5. Noen eldre fungerer dårlig i sosiale sammenhenger, mens andre fungerer helt fint. Kan du tenke deg ulike årsaker til det?
Sist oppdatert 26.03.2020
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Trine Merethe Paulsen og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Ulike forutsetninger for utvikling