Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Ytringsfrihet for enhver pris?

Selv om ytringsfriheten står sterkt i Norge, er den under stadig press. Ulike forhold skaper utfordringer for ytringsfriheten i dagens samfunn. I dette arbeidsoppdraget skal du se nærmere på en grunnleggende problemstilling knyttet til ytringsfrihet.
Grafisk fremstilling av kommunikasjon i sosiale medier. Kollasj.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lag en podcast eller et YouTube- innslag der du har fokus på denne problemstillingen: Ytringsfrihet for enhver pris?

 • Du velger selv målgruppe for produktet.
 • Du kan bruke lyd-eller videoopptak av deg selv der ulike sider ved problemstillingen kommer fram. Eller du kan velge å ta opptak sammen med andre og på den måten få fram ulike sider og argumenter.
 • Vis til varierte kilder og konkrete eksempler. Skap interesse.
 • Medieproduktet skal ha en varighet på 7-10 minutter.

 1. Du kan enten jobbe individuelt med dette oppdraget, eller samarbeide med én eller to medelever.
 2. Gjør research på temaet. Les vedlagte tekster.
 3. Velg en tydelig vinkling.
 4. Medieproduktet skal være opplysende og informativt, problemstillingen skal gå som en rød tråd gjennom hele innslaget.
 5. I medieproduktet må du vise til relevante kilder. Kilder kan for eksempel være lydklipp, videoklipp, skriftlige kilder eller intervjuobjekter. Vær bevisst på rettighetsavklaring hvis du skal benytte deg av andres bilder eller lyd- og videoopptak.
 6. Dramaturgi: Vær bevisst på oppbygningen av medieproduktet ditt, den skal være tydelig og hensiktsmessig. Hold på interessen til seeren eller lytteren. Budskapet må komme fram på en klar måte.
 7. Teknikk: Vis bevissthet rundt lydbruk, valg av mikrofon, bildeutsnitt og lysbruk.
 8. Du skal selv vurdere arbeidet ditt, bruk vurderingsskjemaet under som utgangspunkt.


HØY
MÅLOPPNÅELSE


MIDDELS MÅLOPPNÅELSE


LAV MÅLOPPNÅELSE

Du har produsert ferdig en podcast eller et You Tube-innslag. Produktet er informativt og vinklet på en måte som gir målgruppen ny kunnskap og god forståelse av emnet.

Du har produsert ferdig en podcast eller et You Tube-innslag. Produktet inneholder informasjon som gir målgruppen mer kunnskap om emnet.

Du har helt eller delvis produsert ferdig en podcast eller et You Tube-innslag. Produktet gir målgruppen litt kunnskap om emnet.

Du vet hvordan du kan kvalitetssikre informasjon, og har brukt flere kvalitetssikrede kilder i produktet ditt.

Du har brukt flere kilder som du tror er pålitelige, men du er ikke helt sikker på hvordan du kan kontrollere det.

Kildene dine er ikke kvalitetsikret, og/eller du kan ikke redegjøre for dette.

Budskapet kommer fram til mottakeren på en klar og tydelig måte, uten støy. Tekniske og dramaturgiske valg er gjennomtenkt og skaper en tydelig helhet.

Budskapet kommer fram til mottakeren. Tekniske og dramaturgiske valg skaper en viss helhet i produksjonen.

Budskapet kommer fram, men det er støy i kommunikasjonen. Tekniske og dramaturgiske valg kunne vært mer gjennomtenkt.

Relatert innhold

Grunnloven setter rammer og grenser for ytringsfriheten. Grov netthets kan straffes med bøter eller fengsel.

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 12.12.2019

Læringsressurser

Medier, makt og samfunn