Hopp til innhold

Fagartikkel

Marked og målgrupper

Med marked mener vi i dag ikke bare steder for kjøp og salg av varer. Et marked består av det totale tilbudet av en bestemt vare eller tjeneste og en kundegruppe som har samme ønsker og behov, og som kan være villig til å kjøpe varen.

LK06
Fisketorget Bergen. Foto.

Et marked var opprinnelig et konkret sted der man kjøpte og solgte varer. I dag behøver ikke kjøper og selger alltid møtes personlig lenger, de kan for eksempel bruke Internett som «markedsplassen» sin. Men ordet marked har i dag fått en utvidet betydning også på andre måter.

Et marked er rett og slett de personene eller bedriftene som kan kjøpe produktene dine.

Markeder og målgrupper

Du kan vanligvis ikke selge produktet ditt til alle mennesker i hele Norge. Du må bestemme deg for hva som er markedet ditt, og så dele markedet inn i mindre målgrupper som du kan henvende deg til på en effektiv måte.

Segmentere

Først må du segmentere markedet. Det vil si at du deler inn markedet i den «typen» mennesker som produktet ditt passer for.

Målgruppe

Den typen mennesker du tror har lyst til å kjøpe produktet ditt, er altså målgruppa di.

Hvis du for eksempel skal selge barneklær, bør du ikke henvende deg til alle kvinner og menn. Det er mye lurere å henvende seg til par som venter barn, og småbarnsforeldre.

Hvordan skal du velge ut kundene?

For å finne markedet ditt bør du derfor sette opp noen regler for hvordan du vil velge ut de kundene du skal selge til. Det kaller vi segmenteringskriterier. Slike kriterier kan være

  • kjønn
  • alder
  • inntekt
  • sivilstand
  • familiesituasjon
  • utdanning

Når du deler kundene inn i grupper, kan du bruke ett eller flere kriterier fra lista ovenfor.

Et eksempel

Her er et eksempel der vi bruker alle kriteriene fra lista for å definere en målgruppe:

«Jeg ønsker å selge BMW stasjonsvogner til menn mellom 30 og 45 år som er gift og har barn, og som har høyere utdanning og inntekt over 400 000 kroner.»

Det finnes selvsagt kvinner og menn utenfor denne gruppa som ønsker å kjøpe en slik bil, men dette er eksempel på en målgruppe som tradisjonelt sett er svært aktuell som kunde for denne typen produkter.

Hvorfor bør vi dele opp markedet?

Hensikten med å dele opp markedet er blant annet å spare penger til reklame. På den måten kan du rette reklamen inn mot de menneskene du prøver å nå, og som du tror kan ønske å kjøpe produktet ditt.

Dersom ungdommen er målgruppa di, er kanskje ikke aftenposten.no riktig hjemmeside å annonsere på, men heller Facebook-grupper, Spotify og hjemmesider for festivaler og så videre. Poenget er å være synlig på de nettsidene, bloggene, bladene og så videre som målgruppa di bruker.

Geografisk inndeling av markedet

Når du har delt inn markedet i mindre grupper etter alder eller kjønn, kan du dele inn geografisk. Selv om vi definerte hvem vi ønsker å selge BMW stasjonsvogner til, kan vi sjelden selge til alle som passer inn i dette segmentet i hele Norge.

Du må derfor bestemme deg for hvilket geografisk område du vil selge produktet ditt i. Det kalles geografisk segmentering.

Prøv å avgrense markedet til et geografisk område som er passe stort for deg. Det er viktig at det er stort nok til at du kan selge så mange produkter at du tjener penger på det. Det geografiske markedet ditt kan være hele Norge dersom du har forhandlere spredt over hele landet. Andre inndelinger kan være en landsdel, et fylke, en kommune eller kanskje bare en by eller bydel.

Når du vet hva som er det geografiske markedet ditt, blir det enklere å arbeide målrettet. Det er for eksempel ikke noe poeng i å betale 300 000 kroner for en uke med reklame på P4, som blir sendt over hele Norge, dersom markedet ditt bare er Oslo. Da er det mye bedre å få tolv måneder med reklame på to lokale radiokanaler som Radio 1 og Energy.

Sist oppdatert 21.03.2018
Skrevet av Oddvar Torgersen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Markedsplanen