Hopp til innhold

Fagartikkel

SOFT-analyse

LK06
Mann klatrer inn i pappeske. Foto.

En SOFT-analyse er en systematisk gjennomgang av de forholdene som en bedrift må ta hensyn til. Dette er positive og negative forhold i og utenfor bedriften som vi kaller for arbeidsbetingelser. En slik SOFT-analyse er beslutningsgrunnlaget for det videre arbeid med markedsplanen.

Hva er en SOFT - analyse?

En SOFT-analyse gir deg svar på disse spørsmålene:

  • Hva er bedriftens styrker og svakheter?
  • Hvilke muligheter har vi, og hvilke trusler vi står overfor?

SOFT er en engelsk forkortelse som står for «Strengths» (sterke sider), «Opportunities» (muligheter), «Faults» (svakheter) og «Threats» (trusler).

Se filmen om SOFT-analyse før du leser videre:

Arbeidsbetingelser

I forbindelse med en SOFT-analyse er det er viktig at du gjør deg kjent med arbeidsbetingelsene. Arbeidsbetingelser er de forholdene i og utenfor bedriften som vil kunne påvirke den på en positiv eller negativ måte. De forteller deg om du kan lykkes med den nye bedriften eller produktene dine. En måte å gjøre det på er å analysere arbeidsbetingelsene ved hjelp av en såkalt SOFT-analyse.

I SOFT er S og F knyttet til interne arbeidsbetingelser, siden de gjelder deg og din bedrift, mens O og T er knyttet til eksterne arbeidsbetingelser – de ligger «utenfor» bedriften din.

Ved å analysere sterke og svake sider muligheter og trusler blir du kjent med din egen bedrift og markedet der ute. Det gjør det lettere for deg å lage en strategi for hvordan du skal nå dine markedsmål.

Les mer om arbeidsbetingelser her.

SWOT eller SOFT?

Noen bruker begrepet SOFT i stedet for SWOT. Det er bare rekkefølgen som er annerledes, og «Faults» er byttet ut med «Weaknesses» (feil eller mangler). Ikke la deg forvirre!

Sist oppdatert 22.03.2018
Skrevet av Oddvar Torgersen, Live Marie Toft Sundbye og Hanne-Lisbet Løite

Læringsressurser

Markedsplanen