Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

E-forelesninger i naturfag

Her finner du alle e-forelesningene samlet.

Jente ligger på magen på gresset med PC. Foto

Naturvitenskap

Undersøkelser, måling og måleusikkerhet

Labøvelser

Sikkerhet i laboratoriet

Sikkerhetsdatablad

Kropp og helse

Karbohydrater

Fett

Proteiner

Vitaminer

Mineral- og sporstoffer

Vann

Fordøyelsen

Enzymer x

Helse og livsstil

Celleånding

Bølger, energi og stråling

Fra Big Bang til nå

Lyset til stjernene

Lys

Absorpsjon og emisjon x

Sola

Ozonlaget x

Radioaktivitet

Aktivitet og halveringstid

Medisinsk bruk av stråling

Tolkning av stråling fra verdensrommet

Stjerners liv og død

Lysstyrkemetoden

Parallaksemetoden

Energi

Energilagring

Vindenergi

Vannenergi

Fossile energikilder

Effekt og verknadsgrad

Arbeid

Solfangere

Solceller

Varme

Varmepumper

Redoksreaksjoner

Batterier

Brenselceller

Bioenergi

Kjemisk lagring

Hydrogen

Arv og evolusjon

DNA-test

Genmodifisering

Genterapi

Stoffer og egenskaper

Atomer og bindinger

Organiske stoffer

Klima og miljø

Dioksiner

PCB

Bromerte flammehemmere

Sist faglig oppdatert 22.01.2019
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Verktøy

Fagstoff