Hopp til innhold

UTGÅTT - Naturfag (PB) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Bærekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og de som kommer etter oss. Hvis det skal bli mulig, må vi forvalte de ressursene naturen gir oss, på en god måte. Det blir enklere hvis vi forstår hvordan vi mennesker påvirker naturen: både dyr og planter, vann og luft, jord og mineraler.

Klima: En framtid du ikke vil ha

Kortfilmen "Fuck fossils – en framtid du ikke vil ha" er en fiksjonsfilm rettet mot ungdom, der alt er basert på klimaforskning. Filmen handler om hvordan hverdagen til en vanlig familie i Norge vil kunne arte seg i år 2050. I filmen ser vi hvordan klimaendringene påvirker livet til familien

Læringsressurser

Klima: En framtid du ikke vil ha

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter