Hopp til innhold

Fagartikkel

Sammendrag – Drivhuseffekten

Røyk fra skorstein med sola i bakgrunnen. Foto.
 • Drivhuseffekten består i at atmosfæren er gjennomsiktig for synlig lys, men absorberer store deler av varmestrålingen som blir reflektert/sendes ut fra bakken.
 • Uten drivhuseffekten ville gjennomsnittstemperaturen på jorda vært minus 19 °C. Fordi vi har drivhuseffekten er den faktiske gjennomsnittstemperaturen 15 °C.
 • Økt energibruk fører til økt utslipp av blant annet CO2 til atmosfæren. Når CO2-innholdet øker, vil mer av varmestrålingen fra jorda bli absorbert og føre til høyere gjennomsnittstemperaturer.
 • Drivhusgasser er fellesbetegnelsen på de gassene som absorberer varmestrålingen fra bakken, de vanligste er H2O og CO2.
 • Jorda er i energibalanse når varmestrålingen den avgir er like stor som energien den mottar fra sola og atmosfæren. Atmosfæren er i energibalanse når varmestrålingen den avgir til verdensrommet og jorda, er lik energien den mottar fra jorda og sola.
 • Energibalansen for jord og atmosfære forskyves når økningen av drivhusgasser fører til at atmosfæren absorberer mer av varmestrålingen fra jorda.
 • Klima er en beskrivelse av gjennomsnittlige værforhold på forskjellige steder på jorda over lengre tidsrom.
 • I løpet av det siste århundre har innholdet av karbondioksid i atmosfæren økt.
 • En temperaturøkning kan føre til økning av havnivået ved at vannet utvider seg, eller at fastlandsisen smelter.
 • Nedhoggingen av tropisk regnskog kan bidra til en økning av drivhuseffekten fordi det da blir mer CO2 i atmosfæren.
 • I løpet av de siste 50 årene har vintertemperaturene i Arktis økt med 3-4 °C, og det er mer enn gjennomsnittet for resten av jorda. Økt temperatur i Arktis kan få permafrosten til å tine.
 • Tiltak som i dag settes i verk for å redusere økningen av drivhuseffekten, er i hovedsak reduksjon av utslippene, redusert energibruk og økt fotosyntese ved blant annet nyplanting av skog.
Sist faglig oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Nils H. Fløttre
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Drivhuseffekten gjør jorda levelig

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter