Hopp til innhold

Oppgave

Øvingsoppgaver – Nordlys – mystikk og vitenskap

Rosa kule av plasma sender ut stråler i alle retninger. Foto.
  1. Ved hjelp av nøyaktige observasjoner av tid og sted for nordlyset på forskjellige steder på kloden, ble det på 1700-tallet for første gang oppdaget at nordlyset kunne være synlig i Nord-Skandinavia, Nord-Amerika og Nord-Asia samtidig. Hva var det som da ble oppdaget?
  2. Anne (A) og Bernt (B) er to observatører som begge skal måle høyden på et nordlys over Finnmark. Anne er i Alta (A), og Bernt er i Hammerfest (B). Da er avstanden mellom dem, AB » 80 km i luftlinje. De har telefonkontakt og oppgir at de samtidig ser nordlyset i et punkt C under samme vinkel, ∠A = ∠B = v = 72°. Det betyr at trekanten ABC blir likebent. Bruk dette til å regne ut nordlysets høyde.
  3. a) Hva er bakgrunnen for at nordlyset blir kalt «atmosfærens fingeravtrykk»?
    b) Beskriv fordeler og ulemper ved å bruke raketter sammenlignet med satellitter for å studere nordlyset.
Sist faglig oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Øyvind Bønes og Nils H. Fløttre
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Nordlyset – mystikk og vitenskap

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter