Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vinterreisande

Oppgave

Les fortellinga "Vinterreisande" og jobb deretter med spørsmåla.

  1. Første setning i fortellinga spiller helt tydelig på første verset i ei kjent julevise av Alf Prøysen. Hvilken?
  2. Om du ikke kjenner til visa: Søk på "børi ved" og finn teksten på nettet!
  3. Forfatteren har altså bevisst ønska at leseren skal gjenkjenne visa. Hva kalles dette virkemidlet?
  4. Finner du andre trekk ved innholdet som er felles for fortellinga og Prøysenvisa?
  5. Fortellinga er skrevet på tilnærma stordamål (dialekten på Stord). Let etter ord i teksten som du ikke kjenner fra bokmål eller nynorsk, og prøv å finne ut hva de betyr.
  6. Snakker alle personene i fortellinga samme dialekt?
  7. Hvem opplever du som hovedperson i fortellinga? Hvorfor?
  8. Velg to personer fra fortellinga. Blir de skildra direkte eller indirekte? Vis med eksempler fra teksten.
  9. Hvilken funksjon har miljøskildringa i denne fortellinga?
  10. Hvem er disse "vinterreisande"? Finn ut mer om folket som kaller seg "de reisende".

Relatert innhold

Ei julefortelling om reisende som dro fra gård til gård.

CC BY-SASkrevet av Anne Ely Thorenfeldt.
Sist faglig oppdatert 29.01.2019

Læringsressurser

Episk diktning