Hopp til innhold

Fagstoff

Robottyper

Samarbeidende roboter og industriroboter er de to hovedtypene av roboter. Tenk gjennom hvilke behov bedriften din har, for å finne den beste løsningen. Når vi bruker roboter, trenger vi sikkerhetstiltak, og det finnes mange sikkerhetsløsninger.
Robot og menneske håndhilser. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Prosess og samarbeid

Bruk av roboter gir for eksempel muligheter for

  • effektivisering

  • nøyaktighet og repetisjon

  • belastningsreduksjon

For en bedrift vil en investering i roboter være ganske omfattende og ressurskrevende, også i form av menneskelig kompetanse. Flere fagområder må samarbeide om bedriften skal lykkes.

Designprosess

Når vi jobber med maskiner, har vi alltid store krav til sikkerhet. Det gjelder i all planlegging og gjennom hele designprosessen. Sikkerheten må designes inn i selve maskinen og i prosessene. Det er blant annet viktig å definere om mennesker skal, kan eller ikke kan være i maskinens arbeidsområde.

Maskinleverandør og CE-merking

Skal du bygge en maskin? Maskindirektivet sier at da er det du som er maskinleverandør, og står med ansvaret. Du kan bli den som skal erklære at maskinen oppfyller alle sikkerhetskrav.

En godkjent maskin skal kunne identifiseres, og til det har vi . Når maskinen har et CE-merke, er det en erklæring om at maskinen oppfyller sikkerhetskravene og er i samsvar med regelverket. Slik merking, og montering av selve CE-skiltet, kan det være du som blir ansvarlig for å gjøre.

Ansvar og roller kommer vi nærmere inn på andre steder.

Tenk over:

  1. Skal jeg ha en robot som kan palletering, det vil si automatisk stabling av bokser på en pall for videre logistikk og transport?

  2. Skal delelageret automatiseres, eller bør ikke bedriften min sitte med lagervarer utenom selve produksjonen?

  3. Bør hele eller bare deler av produksjonen automatiseres?

  4. Bør noen prosesser ha samarbeidende roboter?

  5. Hvordan tilfredsstiller vi kravene til sikkerhet og HMS hvis vi velger en industrirobot?


Teknikk og programmering

Å bygge en sikker, funksjonell og effektiv løsning krever ulike ferdigheter. I emnet robotisering får du lære mer om mekanisk, elektrisk og digital teknikk, og du lærer også om programmering.

Sikkerhet

Når vi bruker roboter, trenger vi sikkerhetstiltak. Det kan for eksempel være lysgardiner, sikkerhetsgjerder, nødstopp, laser, induktive givere, varsellamper, snortrekk, mekaniske brytere, GPS-sensorer, strømsensitive sensorer, trykksensitive sensorer, kantsikring og fysiske barrierer.

Det finnes altså svært mange løsninger som gir sikkerhet. Hva som er rett sikring for ulike typer maskiner, skal vi se nærmere på. Her ser vi først på to hovedtyper av roboter.

Samarbeidende roboter

Samarbeidende robot i forskningslaboratoriet Manulab. Flere roboter i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Samarbeidende roboter kan samarbeide med mennesker. De har lavere maskinvekt og er mindre enn andre robottyper.

Slike robotiserte løsninger er tilpasset kontakt med mennesker. De har flere lag med innebygde sikkerhetstiltak for å sikre oss, som trykkfølsomme sensorer eller bevegelsessensorer. Hvis en robotarm kommer i nærheten av et menneske, kan arbeidshastigheten bli redusert. Kommer vi i kontakt med robotene med et visst trykk, går de i pausemodus og stopper.

Industriroboter

Industriroboter krever et fysisk lukket område med særlig sikring. Sikkerhetskravene kommer tydelig fram i forskrift om maskiner, som har sitt utspring i EUs maskindirektiv, og også i og og i standarder og elektriske normer.

Vi har flere ressurser om robotikk, sikkerhet og programmering. Se det relaterte innholdet, eller bruk søkefunksjonen.

Relatert innhold

Å sette sikkerheten først handler om trygghet for mennesker som skal jobbe på og med maskiner og robotisert utstyr.

En vanlig definisjon på programmering er at datamaskinen instrueres til å utføre ulike oppgaver. Slike instruksjoner kaller vi ofte for algoritmer.

CC BY-SASkrevet av Haldor Hove. Rettighetshaver: Omron Electronic Norway AS
Sist faglig oppdatert 02.05.2022

Læringsressurser

Robotisering