Hopp til innhold

Konstruksjons- og styringsteknikk (TP-TIP vg1)

Bærekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og de som kommer etter oss. Hvis det skal bli mulig, må vi forvalte de ressursene naturen gir oss, på en god måte.
Vi må være bevisste på hvordan vi bruker materialer og kjemikalier for å få en bærekraftig produksjon.