Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Læringsmål

CC BY-SA

Når du har fullført denne læringsstien, skal du vite hvordan du kan

  • få ideer til og utforske ei problemstilling
  • bygge opp innledning og avslutning
  • skape god flyt i setninger og avsnitt
  • lage god flyt mellom avsnittene
  • vise til kilder
  • lage ei god overskrift
  • gå gjennom og kvalitetssikre din egen tekst før du gir den fra deg