Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Bilder består av visuelle tegn som er satt sammen på en måte som samlet uttrykker bildets mening. Måten vi oppfatter et bilde på, er styrt av sosiale konvensjoner og den konteksten bildet opptrer i.

I denne læringsstien kan du jobbe med ulike tilnærminger til bildeanalyse. Gjør du alle oppgavene, vil du

  • kjenne til ulike bildesjangre og hvilket bruksområde de har
  • kunne identifisere og tolke betydningen av visuelle tegn
  • forstå hvordan sammenhengen mellom form og innhold gir bildet mening
  • kunne gjennomføre en semiotisk analyse av et maleri
  • kunne gjennomføre en diskursanalyse av et pressefoto
  • kunne gjennomføre en retorisk analyse av et reklamebilde