Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å arbeide som brukerstyrt personlig assistent

Mange mennesker med nedsatt funksjonsevne velger å ansette en brukerstyrt personlig assistent. En helsefagarbeider som ansettes i en slik stilling, får arbeidsoppgaver som er tilpasset de behovene og ressursene som brukeren har.

Dame veileder mann i rullestol på handletur. Foto.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere den praktiske og personlige hjelpen til mennesker med sterkt nedsatt funksjonsevne på. Dette er mennesker som trenger assistanse i dagliglivet – både i og utenfor hjemmet.

Brukeren har da en arbeidslederrolle og skal ha et større ansvar for å organisere og bestemme arbeidsoppgavene og tjenestene ut fra sine egne behov. Målet er at brukeren skal ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterkt nedsatt funksjonsevne.

Dersom brukeren helt eller delvis ikke er i stand til å være arbeidsleder selv, kan noen i brukerens nettverk ha denne funksjonen dersom brukeren selv ønsker det. Kommunen kan bestemme at den skal være arbeidsleder for assistentene, eller kommunen kan inngå avtale med en privat virksomhet om å ha den daglig drifta av en eller flere BPA-ordninger.

Noen spørsmål til deg:

  1. Forklar hva en brukerstyrt personlig assistent er?
  2. Hvem kan ha ansvaret for å organisere oppgavene til en brukerstyrt personlig assistent?
  3. Hva er målet med å ha en brukerstyrt personlig assistent?
  4. Se filmene under og si etterpå noe om hvilke egenskaper en som skal arbeide som brukerstyrt personlig assistent, bør ha.

Brukermedvirkning og verdighet og Brukerstyrt personlig assistanse


Sist oppdatert 06.10.2017
Skrevet av Birgit Flaten
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaer