Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er språklig mangfold?

Oppgave

Før du ser filmen

 1. Hva legger du i begrepet "språklig mangfold"?
 2. Hvor mange ulike språk og varianter av norsk møter du i løpet av en dag? Skriv dem ned, og sammenlign gjerne med en medelev.
 • Er listene deres like eller ulike? Hvorfor det, tror dere?

Mens du ser filmen

 1. Notér ned alle eksemplene på språk som trekkes fram.
 2. Hva kommer fram om språk og identitet? Skriv ned eksempler.

Etter filmen

 1. Hvilke av disse språkene og variantene av norsk kjente du fra før? Hvilke kjente du ikke til?
 2. Hva legger du nå i begrepet "Språklig mangfold"?
 3. Språkforskeren snakker om sosiolekter. Han hevder i filmen at du kan høre på folk hva slags yrke de har. Er du enig i det? Forklar og vis til eksempler.
 4. Er multietnolekt noe du møter i hverdagen din? Hvis ja, i hvilke situasjoner er det?
 5. Helt til slutt kommer språkforskeren med en påstand: "Den dagen alle i Norge snakker likt, blir det for det første veldig kjedelig. For det andre er det en fare for at de da også kommer til å tenke likt." Hva tror du han mener med det?

Lag en film selv

Hvordan ser språklig mangfold ut der du bor? Samarbeid gjerne i klassen eller i grupper om å finne ut hvilke eksempler som bør være med i en film som heter "Språklig mangfold i ..."

Dere må videre

 • finne de dere kan filme og lage spørsmål som de skal svare på
 • avtale sted og tidspunkt for filming
 • sørge for at kamera/mobil har nok strøm
 • filme, redigere og sette sammen til en liten undervisningsfilm
CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 30.10.2020

Læringsressurser

Språklig mangfold

Oppgaver og aktiviteter